Legislar per garantir lloguers assequibles

Manifest de suport a la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge 

Després de 12 anys de l’inici de la crisi econòmica, Catalunya segueix patint un problema molt greu d’habitatge que es manifesta en forma de desnonaments, però també d’inassequibilitat i de precarietat cada cop més generalitzada. La situació de lloguers ha esdevingut insostenible: del 2013 al 2019 el preu del lloguer ha pujat un 43,6% a Barcelona ciutat, un 39,9% a la regió metropolitana i un 35,6% a Catalunya, situant-se segons els preus mitjans del Registre de fiances de l’INCASÒL en 979 euros a la capital catalana, 844 euros a la regió metropolitana, i en 735 euros a  Catalunya. És important recordar que es tracta de preus mitjans dels contractes vigents, fet que explica que hi hagi pujades de preus desorbitades quan vencen els contractes. Actualment, la majoria dels desnonaments són de lloguer: el 2019, van suposar el 65% dels llançaments a Catalunya. A ciutats com Barcelona, el 85%.

Les darreres dades sobre salaris a la ciutat de Barcelona, de l’any 2018, indiquen que el 25,9% dels assalariats eren com a màxim mileuristes, mentre que el preu mitjà del lloguer se situava en 930 euros. Segons l’Observatori d'Emancipació Juvenil, el percentatge del salari que un jove ha de destinar a llogar un habitatge a preu de mercat s'ha situat en un 119,7% a Catalunya el 2019. Actualment, moltes famílies catalanes destinen més del 50% dels ingressos a pagar el lloguer, quan les recomanacions internacionals parlen de no dedicar més del 30% a l’habitatge incloent els subministraments bàsics. 

La realitat és que l'accés a l'habitatge de la població depèn de la relació entre el ingressos de les famílies i els preus de mercat, ja que hi ha una enorme escassetat d’oferta social. Tot i que cal augmentar el parc d’habitatge protegit, passaran molts anys abans que puguem assolir aquest objectiu, així que és imprescindible contenir els preus del lloguer per tal de reduir que el sobreesforç de la població per accedir i mantenir-se en l’habitatge. Si impulsar aquesta mesura ja era urgent abans de la pandèmia, l’actual caiguda dels ingressos de les famílies la fan encara més necessària. D’altra banda, parlem d’un problema que afecta no només a qui viu de lloguer o vol accedir a un habitatge, sino al conjunt de la societat: els preus vigents estan disminuint dràsticament la renda disponible en mans de les famílies, amb un impacte negatiu per tota l’economia.

Tenint en compte aquesta realitat, les entitats i organitzacions sotasignants volem expressar el nostre suport a la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge presentada el passat dia 15 d’aquest mes pel Sindicat de Llogateres i Llogaters al Parlament de Catalunya. La mencionada proposta normativa té per objectiu principal contenir els preus dels arrendaments als municipis amb mercats tensionats i compta amb els suports parlamentaris inicials suficients per ésser aprovada.

Amb la crida que avui fem pública, volem posar de manifest que la societat civil catalana està demandant fa temps als poders públics i als representants polítics que s’adoptin mesures per garantir lloguers assequibles, pas ineludible per garantir el dret a l’habitatge digne a Catalunya. Fa mesos que aquesta problemàtica és a l’agenda. Considerem que és l’hora d’engegar mesures concretes que impliquin millores per milers de llogateres escanyades, i pel conjunt de la societat. 

Per aquests motius, demanem al Parlament en ple que consideri la proposta legislativa que permetrà actuar per abordar-ho i que doni suport a la Proposició de Llei que es sotmetrà a debat en els pròxims dies.

Així mateix, convidem totes les organitzacions i entitats ciutadanes a que donin suport al present manifest per tal d’aconseguir que aquest canvi legal esdevingui una realitat. Podeu expressar el vostre suport al següent formulari: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRyIhQ4lfJvMuqUIEKq8580B5Ym_bfze6JeHGEs8bWaph3pg/viewform

 

20 de Juliol de 2020

 

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya 

Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals

Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya

 

 

Multimèdia

stop_lloguers_abusius

Agenda

No s'han trobat esdeveniments propers.

Segueix-nos a X (abans Twitter)!