Disseny de polítiques públiques

Les polítiques públiques són l'eina fonamental dels governs per garantir els drets socials. D'altra banda, les societats esdevenen cada vegada més complexes i per tant requereixen polítiques més específiques i diverses. En aquest sentit, l'Observatori DESC ofereix l'orientació i disseny de polítiques socials relacionades amb els nostres àmbits de treball, des de l'assessorament en serveis específics al desenvolupament de dispositius de suport o l'acompanyament en l'elaboració de plans i intervencions concretes.

Imatge designed by Freepik