Ampliem la protecció de la Llei 24/2015, adaptant-la a les noves cares de l’emergència habitacional

Gràcies a la pressió de les entitats socials, hem aconseguit introduir al decret llei aprovat avui pel Govern millores molt significatives a la Llei 24/2015

Avui, dilluns 23 de desembre, el Grup Promotor de la ILP Habitatge - Llei 24/2015 de mesures urgents en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica som a la plaça Sant Jaume de Barcelona, a les portes del Palau de la Generalitat, per a celebrar que hem aconseguit nous avenços en la Llei 24/2015. Gràcies a la pressió de les entitats socials hem aconseguit introduir al decret llei aprovat avui pel Govern millores molt significatives a la Llei 24/2015, adaptant-la a les noves cares de l’emergència habitacional.

Igual que va passar amb la ILP Habitatge, és quan les afectades es fan sentir, que les lleis responen a les necessitats socials. Els avenços són:

  • Renovació a 7 anys dels milers de lloguers socials signats a l'empara de la Llei 24/2015 per 3 anys a partir del 2015, que caduquen ara o que finalitzin en el futur.
  • Protecció davant desnonaments per extincions de contracte de famílies en exclusió residencial en habitatges de grans tenidors, ampliant a aquests casos les ofertes obligatòries de lloguer social.
  • Lloguer social de 7 anys per a famílies en exclusió residencial que s’han quedat a l'habitatge, sense títol, després d’una execució hipotecària o demanda de desnonament d'hipoteca o lloguer de gran tenidor, o que per falta d’alternatives han hagut d’ocupar pisos de grans tenidors persones jurídiques, sempre que portin com a mínim 6 mesos a l'habitatge (des del 23 de juny de 2019) i tinguin un informe social favorable.
  • Tots els nous lloguers socials hauran de respectar els terminis de la LAU, ampliant els 3 anys mínim del 2015. Per tant, tindrem 10 anys (3+7) de protecció pels que ja existeixen, i 14 (7+7) pels que es signin a partir d'ara. En el cas d’habitatges que siguin propietat de persones físiques, el període de protecció podrà arribar als 10 anys (5+5).
  • Es fixa per llei el preu de la cessió obligatòria d’habitatges buits de banc i fons voltor a un 40% del preu de l’habitatge de protecció oficial. Fins ara no es podia aplicar aquesta eina de mobilització d’habitatge buit perquè l’Estat va retirar el recurs que pesava sobre l’article 7 de la Llei 24/2015, posant com a condició que es definís objectivament un preu. Ara es podrà obligar els bancs i fons voltor a cedir els pisos buits per a lloguer social a preus per sota del mercat (pis de 65 m² a Barcelona de 150 a 200 €).
  • Ampliació de la definició de gran tenidor, que inclourà ara persones físiques amb més de 15 habitatges i per tant protegirà més llogateres amb amenaça de desnonament.
  • Control d’ofertes de lloguer social obligatori per part de la Generalitat, a més dels ajuntaments, per tant, més control del compliment de la Llei i imposició de sancions si s’incompleix.

La Generalitat no ha acceptat totes les mesures del Grup Promotor, però les seguirem exigint, tant en la tramitació del decret llei com a projecte de llei ‒si això succeeix‒, com denunciant cada cop que, per omissió del Govern, quedin persones desprotegides i al carrer. De nou han estat les entitats socials les qui no han baixat la guàrdia, no només per exigir l’aplicació plena de la Llei 24/2015, sinó per ampliar-la i protegir cada cop a més persones.

El 2015 la força de les entitats socials vam aconseguir que el Parlament aprovés la primera llei contra els desnonaments i els talls de subministraments indiscriminats de tot l’Estat. Una llei pionera i valenta, inspirada en la solidaritat veïnal i ciutadana per protegir els drets, que el PP, sota el dictat de la banca i les elèctriques, va impugnar per enterrar-la. La lluita de la gent, no només va salvar la part de pobresa energètica del recurs el 2016, sinó que, contra tot pronòstic, a finals del 2018 vam aconseguir que el nou Govern del PSOE retirés el recurs sobre les mesures més importants en matèria d’habitatge. Després d’aquesta fita, el Grup Promotor ha exigit que es donés un nou impuls pel compliment íntegre de la llei, tant en la part d’habitatge com en la de pobresa energètica.

Enmig de tot aquest context, el Govern català va realitzar un primer intent d’aprovar un decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge el mes de març d’aquest mateix any, fent-ho, però, d’esquena a la ciutadania i amb un contingut inacceptable (pujada de preus de l’HPO i mesures d’emergència mal plantejades i poc ambicioses). Davant la reacció de denúncia de les entitats socials i del món municipal, el Govern es va veure forçat a retirar el text per evitar que fos tombat al Parlament.

Al març vam advertir que no tiraria endavant cap decret llei que no recollís la veu, necessitats i solucions de qui patim vulneracions del dret a l’habitatge cada dia i lluitem per revertir la situació. Abans i després de l’estiu ens hem reunit amb el Govern per plantejar 8 mesures d’ampliació de la Llei 24/2015 a través del decret llei. Fins al mes de desembre, el Govern ha estat reticent a incloure les nostres demandes. Durant aquest mes, també hem traslladat les nostres demandes als grups parlamentaris que van rebutjar el text original, per tal d’aconseguir millores en el nou intent d’aprovar-lo.

Estem molt orgulloses i satisfetes d’haver aconseguit una nova victòria importantíssima en la protecció del dret a l’habitatge. Començarem el 2020 amb milers de catalanes més protegides dels desnonaments. Fem des d’avui un avís  als partits que formin el nou Govern de l’Estat o els grups que poden impugnar les noves mesures: que igual que vam fer-ho amb la 24/2015, no ho permetrem!

Però també advertim que no pararem fins acabar amb l’emergència habitacional a Catalunya. Ja tenim els convenis perquè Endesa signi d’una vegada per totes per eixugar el deute acumulat de les famílies en situació de vulnerabilitat. Seguirem exigint multes de 90.000 euros a tots els grans tenidors que se saltin l’obligació de fer contractes de lloguer social per frenar els desnonaments, i seguirem exigint a la Generalitat que compleixi els compromisos adoptats pel President Torra de llançar una campanya de difusió massiva dels drets que la llei brinda a la ciutadania.

I marquem un objectiu a curt termini: cal posar la Mesa d’emergència a zero, reallotjant les 2.500 famílies sense dret a l’habitatge que hi ha a Catalunya. Per fer-ho és imprescindible llançar un Pla de xoc contra l’emergència assumit per la Generalitat i els ajuntaments, junt amb la força de les entitats socials, que posi a zero la Mesa, que garanteixi l’aturada dels desnonaments futurs i que mobilitzi milers d’habitatges de la banca i els grans fons d’inversió a habitatge social.

Des del Grup Promotor de la ILP Habitatge estarem vigilants pel seu correcte compliment. Hem fet un gran pas per garantir el nostre dret a l’habitatge, i tot aquell que intenti vulnerar-lo ens trobarà enfront.

Multimèdia

Agenda

No s'han trobat esdeveniments propers.

Segueix-nos a X (abans Twitter)!