Financerització vs. vida. Actuacions d'incidència per a la defensa dels béns i serveis comuns

L'avant programa pretén situar l'àmbit català com a referent de processos d'incidència política que aportin a la defensa dels béns i serveis comuns i d'unes finances responsables a nivell internacional. Es pretén contribuir a la promoció de propostes alternatives als models privatitzadors, com són les opcions del sector públic i la gestió comunitària, amb l'objectiu de construir transicions socioecològiques justes i que respectin els drets econòmics, socials, culturals i ambientals (DESCA), en especial amb el col·lectiu de dones i d'altres en situació de risc social. Així, es generaran mecanismes que contribueixin a una contractació pública més democràtica, justa i que no sigui un risc per les finances públiques tant al Sud com al Nord global

En agrupació amb l’Observatori del Deute en la Globalització

Multimedia

Información

Fecha de inicio
Domingo, 1 Diciembre, 2019
Finançador
ACCD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament)