Financerització vs. vida. Actuacions d'incidència per a la defensa dels béns i serveis comuns

L'avant programa pretén situar l'àmbit català com a referent de processos d'incidència política que aportin a la defensa dels béns i serveis comuns i d'unes finances responsables a nivell internacional. Es pretén contribuir a la promoció de propostes alternatives als models privatitzadors, com són les opcions del sector públic i la gestió comunitària, amb l'objectiu de construir transicions socioecològiques justes i que respectin els drets econòmics, socials, culturals i ambientals (DESCA), en especial amb el col·lectiu de dones i d'altres en situació de risc social. Així, es generaran mecanismes que contribueixin a una contractació pública més democràtica, justa i que no sigui un risc per les finances públiques tant al Sud com al Nord global

En agrupació amb l’Observatori del Deute en la Globalització

Information

Start date
Sunday, 1 December, 2019
Finançador