Valoració tècnica i guia de lectura del Decret Llei 5/2019 des del prisma del dret a l’habitatge

El Govern de la Generalitat va aprovar el mes passat el Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Des de l’Observatori DESC hem vist la necessitat de fer-ne una valoració tècnica inicial des del prisma del dret a l’habitatge.

Amb aquests precedents i en un context que cal transformar en una oportunitat realitzant aportacions constructives, s’han elaborat dos documents:

El document de valoració tècnica distingeix entre les mesures que es poden considerar d’interès pel dret a l’habitatge (A), les que cal valorar negativament pels efectes que pot suposar en aquest camp (B) i les que es podrien millorar o que manquen i per tant, caldria pensar en incorporar (C).

El document de guia de les modificacions legislatives incorpora un índex de continguts d’aquesta proposta normativa, una llista de les modificacions que conté i una útil comparativa entre la normativa vigent i les modificacions del Decret.

Ambdós documents tenen per objectiu esdevenir eines per a col·laborar a que els diferents agents implicats puguin analitzar aquesta proposta en matèria d’habitatge, fent-hi aportacions i promovent que s’aprovi en un futur proper un nou Decret que garanteixi el dret a l’habitatge.

Información

Tipus publicació
Publicaciones
Editorial
Observatori DESC, Llicència Creative Commons.
Data de publicació
Abril 2019.
Autors/es
Observatori DESC, Àrea d'Habitatge