Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona

Sèrie: Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona

Informe I. Informe sobre la situació del dret a l'habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona

L'informe "Radiografies de la situació del dret a l'habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona" s'enmmarca en un treball conjunt de la PAH de Barcelona, l'Aliança Contra la Pobresa Energètica, l'Observatori DESC, Enginyers Sense Fronteres i l'Agència de Salut Pública de Barcelona i és el primer volum d'un estudi sobre la situació del dret a l'habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona.

Aquesta primera publicació de la sèrie mostra els 100 primers casos de les dades recollides a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Barcelona (PAH BCN) i l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) en el període de juliol a desembre de 2017. Per dur-ho a terme s'ha elaborat un qüestionari de 247 preguntes on es recullen dades de perfil sociològic, de salut, d'habitatge i de pobresa energètica de cada cas. Aquests qüestionaris han estat ordenats i sistematitzats en una base de dades que ens ha permès fer l'anàlisi exhaustiu de la problemàtica d'emergència habitacional i accés a subministraments bàsics de les persones enquestades.

L'informe, després d'una anàlisi del marc jurídic i legal del dret a l'habitatge i introduïr la relació de la salut amb la inseguretat residencial, inclou dades sobre casos de 100 famílies afectades per problemes d'habitatge (tant d'hipoteca, lloguer i ocupacions) i del seu accés als subministraments bàsics. En aquest estudi s'analitza el perfil sociològic de les famílies, l'estat de salut autopercebuda, la tipologia del problema en règim de tinença de l'habitatge de la persona enquestada i la garantia a l'accés dels subministraments bàsics i la pobresa energètica.

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
A càrrec de les autores. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.
Data de publicació
10/4/2018
Autors/es
Observatori DESC, Enginyers Sense Fronteres, PAH Barcelona, Aliança Contra la Pobresa Energètica, Agència de Salut Pública de Barcelona.