Jornada: Com fer front a la manca d'habitatge social?

Dijous 20 de març de 2014 de 9:30 h a 14:15 h. Edifici Vapor Universitari de Terrassa.

 

 

Catalunya és una de les comunitats més afectades per la problemàtica dels desallotjaments i per la concentració de pisos buits. Segons dades del poder judicial durant els 9 primers mesos de 2013 dels 50.000 desallotjaments que han tingut lloc a l’estat espanyol 12.000 han passat a Catalunya. Alhora, es calcula que dels 3 milions i mig d’habitatges buits, 500.000 estan a Catalunya, essent la província de Barcelona una de les més afectades.

Molts d’aquests habitatges buits pertanyen a entitats financeres que tot i haver estat rescatades amb diners públics no han dubtat en desallotjar les famílies afectades per la crisi. La proliferació de pisos permanentment desocupats no només genera greus problemes a les comunitats de veïns i en general de cohesió als barris, si no que vulnera la legalitat vigent.

En concret, la Llei pel Dret a l’Habitatge de Catalunya de 2007 estableix l’obligació dels agents públics d’impedir la desocupació permanent dels habitatges. És en aquest marc i donada la situació d’emergència habitacional que la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’Observatori DESC han encetat una campanya per a la recuperació del patrimoni en desús en poder de les entitats financeres. Aquesta campanya contempla diferents accions com ara l’adopció de mocions municipals que penalitzin l’incompliment de la funció social de la propietat.

L’Ajuntament de Terrassa, per la seva banda, des de fa uns anys ve impulsant tot un seguit d’accions de diferent naturalesa en relació amb la problemàtica de l’habitatge social. En entre elles a finals de 2012 va iniciar el procés per la tramitació de les actuacions legals necessàries per combatre la situació de desocupació dels habitatges buits que majoritàriament es troben en mans de les entitats financeres. La solidesa jurídica d'aquesta actuació ha estat contrastada pel Dictamen Jurídic de la Universitat de Barcelona elaborat pel professor de Dret Administratiu, Sr. Juli Ponce. Dictamen que es presentarà també en el marc de les jornades. En realitat, la consideració de l’habitatge buit com una patologia a combatre i el treball conjunt entre administracions i agents socials és una característica de les polítiques d’habitatge dels països del nostre entorn.

PROGRAMA

9:30  Inauguració
Jordi Ballart, Alcalde de Terrassa
Ada Colau, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)

 

10:15 Experiències europees de mobilització d'habitatge buit
Presenta Vanesa Valiño, directora de l'Observatori DESC
Gerardo Pisarello, professor de Dret Constitucional de la UB i vicepresident de l'Observatori DESC

11:00 Experiències autonòmiques d’intervenció en el parc en desús
Presenta Carme Labòria, Tinent Alcalde Àrea de planificació Urbanística i Territori de l’Ajuntament de Terrassa
Carles Sala, Secretari d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya
Amanda Meyer, Secretària d’Habitatge de la Junta d’Andalusia

PAUSA - 12:00 - 12:30

12:30 Experiències locals d’intervenció en el parc en desús
Presenta Mercè Pidemont, advocada Observatori DESC/ PAH
Juli Ponce, professor de Dret Administratiu de la UB

Antoni Serra, director de Serveis d’Urbanisme, Planificació Territorial i Grans Insfraestructures
de l'Ajuntament de Terrassa

Dolors Clavell, advocada, relatora de la Llei d’Habitatge del 2007

14:00 Cloenda
PAH de Terrassa
Lluïsa Melgares, Regidora de Ciutadania, Polítiques Socials d’Habitatge i Participació Ciutadana
de l’Ajuntament de Terrassa
Manuel Pérez, Tinent Alcalde Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar social
de l'Ajuntament de Terrassa.

Organitzen 

Informació

Tipus
Jornada
Data/es
diumenge, 20 abril, 2014 - 09:30
Lloc