El Síndic de Greuges de Barcelona presenta el seu informe 2023

La Sindicatura presenta l'informe anual de drets de proximitat davant les entitats socials de la ciutat

Ahir el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, va presentar el seu informe de 2023 sobre els drets de proximitat al Consell de Cent, ple d'entitats socials com l'Observatori DESCA. La tasca de la Sindicatura comprèn la tramitació de queixes ciutadanes i també les actuacions d'ofici, així com informes i dictàmens. Es tracta d'una figura d'ombudsman local, present a diverses ciutats catalanes, que es coordinen al Fòrum de Sindicatures i Defensories Locals, amb qui treballem oferint assessorament legal. 

En referència a l'informe de 2023, els drets més afectats van ser el dret a la bona administració, el dret al medi ambient i el dret al descans.

A més la Sindicatura va plantejar 10 propostes de millora per a la ciutat, moltes de les quals vinculades a drets socials (habitatge, cures, educació):

1. Revisar el model d'allotjaments d'urgència.
2. Garantir un abordatge integral a les situacions de sensellarisme.
3. Gestió eficient del parc d'habitatge públic.
4. Millorar la qualitat del servei d'atenció domiciliària.
5. Assegurar el comfort ambiental a les escoles.
6. Més participació de qualitat en matèria urbanística.
7. Realitzar un manteniment adequat i sostenible del verd urbà.
8. Mitigar el mal ús i l'ús intensiu de l'espai públic.
9. Incrementar les opcions de transport públic als barris de muntanya.
10. Agilitzar el funcionament de l'administració municipal.

En acabar, diverses organitzacions van expressar preocupacions o problemàtiques a abordar.

Multimedia