El dret a la ciutat. Cap a la construcció d'una comprensió comuna i l'articulació d'esforços a nivell global

El curs virtual "El dret a la ciutat. Cap a la construcció d'una comprensió comuna i l'articulació d'esforços a nivell global "persegueix repensar l'actual model urbà a partir del marc conceptual i programàtic proporcionat pel dret a la ciutat.

Les ciutats i els assentaments humans són entitats polièdriques que no poden reduir-se a la seva dimensió material (és a dir, als edificis, els carrers o les infraestructures). En realitat, estan configurats per i deriven d'idees i valors socials. Entenent les ciutats i els assentaments humans a partir d'aquesta complexitat, el dret a la ciutat es construeix sobre tres pilars interdependents, que es relacionen amb cadascuna de les dimensions anteriors: (I) distribució social i espacialment justa dels recursos (dimensió material) (Ii) agència política (dimensió política) (Iii) diversitat sociocultural (dimensió simbòlica) Sobre aquesta base, el dret a la ciutat consisteix en el dret de tots i totes els habitants (presents i futurs; permanents i temporals) a fer servir, ocupar, produir, governar i gaudir ciutats, pobles i assentaments justos, inclusius, assegurances i sostenibles, entesos com a béns comuns. És especialment important assegurar el paper de les dones en aquests processos i adoptar totes les mesures necessàries per assegurar que els grups marginats i les persones amb necessitats especials (per exemple, migrants i refugiats i totes, treballadors de l'economia informal, persones que viuen al carrer, infants, joves, gent gran, persones amb discapacitats, indígenes) contribueixen igualment a configurar la seva ciutat o assentament humà. El curs proporcionarà un marc de discussió i intercanvi de coneixements i experiències entre actors vinculats amb la lluita pel dret a la ciutat o amb alguns dels seus elements vertebradors.

Programa

Módulo 1. Introducción.
• Semana 1: Presentación general del curso y del derecho a la ciudad
o El curso sobre el derecho a la ciudad en el marco de los cursos virtuales del ODESC
o El derecho a la ciudad: marco conceptual, antecedentes, actores, principales estrategias de luchas y resultados cosechados, la Plataforma Mundial del Derecho a la Ciudad
o Recorrido por los diferentes bloques temáticos del curso
Coordinación: ODESC y Plataforma Mundial por el Derecho a la Ciudad

Módulo 2. La dimensión material del derecho a la ciudad
• Semana 2: Función social de la ciudad y de la tierra
o Producción social del hábitat
o Infraestructuras y servicios básicos
o Planeación participativa, espacios públicos y accesibilidad
o Sustentabilidad, justicia climática y vínculos urbano-rurales inclusivos
o Bienes comunes
Coordinación: HIC, Instituto Polis

• Semana 3: Acceso a una vida digna
o Acceso a la tierra/al espacio público y a medios de subsistencia
o Empleo formal / “informal”, empleo digno
o Economía social y solidaria
o Otras economías (economía del cuidado, economía circular…)
o Derecho a la alimentación y soberanía alimentaria
o Fiscalidad justa, participativa y transparente
Coordinación: RIPESS (por confirmar)

Módulo 3.La dimensión política del derecho a la ciudad
• Semana 4: Respeto, protección y garantía de los derechos humanos en la ciudad
o Ciudadanía inclusiva
o Protección de colectivos desfavorecidos
o Igualdad de género
o No-discriminación
o Justiciabilidad de los derechos
Coordinación: ODESC

• Semana 5: Gestión democrática de la ciudad
o Co-producción de la ciudad, participación ciudadana
o Transparencia institucional, rendición de cuentas
o No criminalización de los movimientos / protestas sociales
o Democratización de las fuerzas de seguridad del estado
Coordinación: CISDP-CGLU

Módulo 4. La dimensión socio-cultural del derecho a la ciudad
• Semana 6: Promoción de la diversidad socio-cultural
o Uso de los espacios públicos para la convivencia, el ocio, la cultura, el arte, el
deporte y las interacciones sociales
o Promoción de la diversidad de culturas, orígenes, lenguas, memorias,
identidades y expresiones
o Acceso a equipamientos culturales y educativos para todxs
o Protección del patrimonio histórico, artístico, cultural y arquitectónico
Coordinación: Instituto Polis, Comisión de Cultura de CGLU

• Semana 7: Construcción de ciudades seguras
o Ciudades seguras para las mujeres y niñas
o Ciudades seguras para las minorías
o Ciudades seguras para los migrantes
o Lucha contra los prejuicios contra determinados colectivos
Coordinación: Red Mujer y Hábitat-América Latina

Informació extra
El curs es concep com un exercici pilot amb el qual es persegueix assajar una metodologia d'aprenentatge entre iguals que parteixi dels coneixements i experiències de cada un dels / les participants, amb l'objectiu de construir col·lectivament una comprensió comuna sobre el dret a la ciutat. Així mateix, també pretén identificar estratègies, instruments i iniciatives que permetin materialitzar del dret a la ciutat, tant des de l'acció ciutadana com des de l'acció polític-institucional. L'objectiu final és que els / les participants esdevinguin "multiplicadors" del coneixement generat en el marc del curs dins de les seves organitzacions de referència, així com a les seves regions d'actuació. A partir d'aquest marc, el curs persegueix de manera particular: ● Fomentar l'apropiació del dret a la ciutat com a marc per a la construcció de ciutats justes, solidàries, democràtiques i sostenibles. ● Mapejar estratègies, instruments i iniciatives per a la operacionalització del dret a la ciutat (marcs jurídics, polítiques públiques, iniciatives ciutadanes, mobilitzacions socials, ...). ● Consolidar els llaços i el diàleg entre els membres de la Plataforma Global pel Dret a la Ciutat. El coneixement generat, i les experiències i materials compartits passaran a formar part del patrimoni d'informació posat a disposició de tots els membres de la Plataforma Mundial del Dret a la Ciutat i serà usat en materials formatius, de difusió i incidència política.
 
Metodologia d'aprenentatge

El curs es desenvoluparà a partir de diversos tipus de mètodes d'aprenentatge per a cada un dels mòduls temàtics: taules rodones virtuals en temps real, fòrums de discussió virtuals, lectures individuals, projecció de vídeos i elaboració de continguts per escrit. L'aprovació estarà subjecta a la participació activa en les sessions, fòrums en línia i el lliurament d'un treball final escrit (per especificar). Cada mòdul estarà coordinat i moderat per una organització membre de la Plataforma, que convidarà a altres actors rellevants de la xarxa a tenir un paper actiu en l'aprenentatge mitjançant la participació en la taula rodona i el xat, i / o aportant materials i elements per a el treball col·lectiu. Tots ells tindran el caràcter de formador-participant.

Amb el suport de

Information

Date/s

Octubre-desembre 2017