Oferta / Contractació de serveis d'avaluació externa del projecte "Cruïlla de camins" de Observatori DESC i Entrepobles

Les associacions Entrepobles i Observatori DESC obrim convocatòria per a la contractació de serveis d’avaluació externa del projecte conjunt “Cruïlla de camins: Globalitzem alternatives ecofeministes per la defensa dels DH en crisis superposades i emergència climàtica en context COVID”. Un Projecte d'Educació per al Desenvolupament [Línia 2] finançat per la convocatòria de subvencions a projectes de l’ACCD 2020

D'acord amb la formulació del projecte subvencionat per l'ACCD a través de la convocatòria de subvencions a projectes d‟educació per al desenvolupament de l'any 2020, ambdues entitats (líder i agrupada) han de contractar conjuntament una avaluació externa del projecte una entitat o empresa independent a les estructures de les entitats beneficiàries, amb càrrec a les despeses directes del projecte tal i com figura en el pressupost aprovat.  L'objectiu d'aquesta convocatòria de prestació de serveis externs és realitzar, doncs, l'avaluació externa d‟aquest projecte finançat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, d'acord amb els termes de referència i apartats següents, i que té per títol: Cruïlla de camins: Globalitzem alternatives ecofeministes per la defensa dels Drets Humans en crisis superposades i emergència climàtica en context de la COVID".

  • Import de la contractació de serveis:  9.000€ (IVA inclòs)
  • Termini de la convocatòria: 17 de juliol 2023 a les 23:59h
  • Adreça i assumpte on fer arribar les propostes d’avaluació: info@observatoridesc.org amb l'assumpte “Avaluació externa del projecte Cruïlla de camins” juntament amb el nom de l’entitat, empresa o persona que es proposa.
  • Termini d’entrega de l’avaluació final del projecte: 15 d’octubre de 2023

Els termes de referència, continguts objecte d’avaluació, objectius. requisits i procediments per a la formulació de propostes d’avaluació del projecte es poden consultar en el document adjunt.

Multimedia