OFERTA LABORAL | Tècnic/a jurídica per a la defensa del dret a l’habitatge i a l’energia

Obrim una plaça vacant per a projecte conjunt de l'Observatori DESC i Enginyeria sense fronteres. Si us interessa, envieu el vostre currículum fins el 9 de febrer.

Consulteu el perfil que cerquem i les condicions de la oferta al document següent:

 

Multimedia