Curs online: El dret a l'aigua i a una alimentació adequada. Els drets socials com a eines de transformació social.

Termini d’inscripció: fins el 5 de febrer de 2015.
* El curs s'impartirà en castellà.

Metodologia d'aprenentatge: Lectures i material audiovisual creats específicament pel curs, fòrums de discusió i tutories personalitzades.
Metodologia d'avaluació: Qüestionaris i participació als fòrums.
Certificat d’aprofitament: El certificat s’obtindrà si s’ha realitzat el treball que es proposa per avaluar cada mòdul.

 

Inscríbete aquí

 

Presentació del curs

Aquest any el curs estarà dedicat al reconeixement i la defensa del dret a l'alimentació i a l'aigua. A partir d'una perspectiva comparada, s'analitzaran constitucions llatinoamericanes avançades en la matèria, de la mateixa manera que s'abordaran les problemàtiques que genera la privatització de l'aigua i l'enfocament asistencialista com a respostes a les necessitats alimentàries. A més s'estudiaran les propostes impulsades en el marc de la sobirania alimentària i casos pràctics de remunicipalización de l'aigua i de compra pública d'aliments a nivell local.

L'anàlisi del dret a l'aigua i a una alimentació adequada es farà en el context de la promoció dels drets socials com a drets fonamentals de les persones.

 

Contingut del curs

El curs s’estructura en 4 mòduls de 25 hores de durada (100 hores en total)

 1. El primer es concentra en els conceptes claus en matèria de drets humans i les possibilitats que ofereixen els distints àmbits de protecció.
 2. El segon mòdul es centra específicament en els drets socials i ambientals i els mecanismes de garantia disponibles en els diferents àmbits de protecció.
 3. El tercer mòdul està dedicat a estudiar dos drets específics, el dret a l’alimentació i el dret a l'aigua. S'estudia el reconeixement d'ambdós drets a nivell internacional i en algunes constitucions avançades. Així mateix, des de la perspectiva de la sobirania alimentària es qüestiona els límits de la seguretat alimentària.
 4. Finalment, es treballarà a partir de dos casos pràctics sobre processos de remunicipalització de l'aigua i experiències de compra pública d'aliments a nivell local.

 

Programa

Mòdul 1 Els Drets Humans com a eines per a la transformació social

 1. Conceptes fonamentals en matèria de drets humans
 2. Àmbits de protecció i Mecanismes de Garantia
  a. Sistema Internacional (Nacions Unides)
  b. Sistema Regional (Europeu, Interamericà, Africà)
  c. Sistema Estatal (Espanya)
 3. Espai de Debat. Fòrum d'intercanvi

Avaluació del mòdul: qüestionari d'avaluació i participació en el fòrum de debat

 

Mòdul 2 Els drets socials

 1. Conceptes fonamentals i mites en matèria de drets socials
 2. Àmbits de protecció i Mecanismes de Garantia dels DESCA
  a. Sistema Internacional: Sistema de Revisió Periòdic Universal. Comitè DESC. Relatories DESC.
  b. Sistema Regional: Europa. América.
  c. Sistema Estatal: Reconeixement devaluat dels drets socials: el cas de l'estat espanyol. Institucions Nacionals de Drets Humans, Defensories del Poble i drets socials
 3. Espai de Debat. Fòrum d'intercanvi

Avaluació del mòdul: qüestionari d'avaluació i participació en el fòrum de debat

 

Mòdul 3 El dret a l'aigua i a una alimentació adequada

 1. Reconeixement del dret a l'aigua i a una alimentació adequada a nivell internacional
 2. Mecanismes i organismes de protecció dels drets a l'aigua i a una alimentació adequada
  a. Comitè DESC
  b. Relatories temàtiques
 3. Constitucions avançades en el reconeixement d'aquests drets i anàlisis comparativa amb la situació a l'estat espanyol
 4. La problemàtica: mercantilització de l'alimentació i privatització de l'aigua com a causa estructural de la vulneració de drets
 5. La sobirania alimentària com a alternativa

Avaluació del mòdul: xat i qüestionari d'avaluació

 

Mòdul 4 De la teoria a la pràctica: Casos d'avenç en la realització dels drets a l'aigua i a una alimentació adequada

Casos pràctics:

 1. Remunicipalització de l'aigua
 2. Compra pública d'aliments

Avaluació del mòdul: participació en el fòrum de debat i Carta al Director

 

Amb el suport de: 

Información

Fecha/s
Lunes, 16 Febrero, 2015 - 00:00
Fecha/s

Del 16 de febrer al 20 d'abril de 2015

Dedicació estimada
100h
Plazo de inscripción
Jueves, 5 Febrero, 2015 - 11:45
Places
30
Precio
200€
Precio reducido para estudiantes y personas en paro
120€