[Seminari] L’exigibilitat dels drets socials davant dels jutjats i tribunals

PRESENTACIÓ:
El reconeixement positiu dels drets socials resta lluny de haver-los convertit en expectatives plenament exigibles davant del poder, o en instruments aptes per a garantir les necessitats bàsiques i l’autonomia de llurs destinataris.

Tot i que la vulneració dels drets socials obeeix especialment a les desigualtats de poder existents a la societat, també s’explica per la percepció devaluada que se’n té d’ells en relació a d’altres drets considerats fonamentals. L'extesa vigència, entre els operadors jurídics, de la tesis dels drets socials com a simples principis rectors o com a drets no justiciables, es només una de les probes d’aquesta enraigada concepció.

L’aprovació, en el marc del 60è aniversari de la Declaració Universal de DDHH, del Protocol facultatiu al Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals que permet la interposició de demandes per vulneracions de drets socials significa un avenç significatiu, en l'àmbit internacional, vers l’igual reconeixement dels drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals.

L’objectiu d’aquest seminari és, doncs, establir canals de diàleg entre diferents operadors jurídics per a superar els arguments que donen cobertura a la tesi del caràcter no justiciable dels drets socials.v

Programa:

16:30 Inauguració a càrrec d'Eva Labarta,
Secretaria de l' Il·lustr. Col·legi d'Advocats de Barcelona.

16:45 Elements per a superar la minoria d’edat dels drets socials,
Gerardo Pisarello,Professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Vicepresident de l’Observatori DESC.

17:30 Taula rodona: Els drets socials com a drets justiciables
Modera:

Jaume Asens, Comissió de Defensa dels Drets de la Persona de l'Il·ltr. Col·legi d’Advocats de Barcelona, Observatori DESC.

Participan:

- Ramón Sáez, Magistrat de l’Audiència Nacional, Sala Penal.

- Christian Courtis, Unitat de drets econòmics, socials i culturals de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans, Ginebra (Suïssa), professor de la Universidad de
Buenos Aires (Argentina).

- Amaya Olivas, jutgessa, membre de Jutges per a la Democràcia

- Enrique Santiago, advocat, especialista en drets humans, Secretari General de l' Institut d’ Estudis Polítics per Amèrica Llatina i Àfrica (IEPALA).

18:45 Clausura

data: 
15/12/2008 - 16:30
Adjunt Mida
justiciabilitat.pdf 344.54 KB