Presentació de “Radiografia, mapeig i traçabilitat dels operadors globals immobiliaris a Barcelona i les seves xarxes locals”

El passat 12 de maig vam presentar els resultats del projecte Radiografia, mapeig i traçabilitat dels operadors globals immobiliaris a Barcelona i les seves xarxes locals, al Festival Enfocats 2022.

Aquest dijous 12 de maig l'Observatori DESC vam presentar al Festival Enfocats 2022 els resultats del projecte “Radiografia, mapeig i traçabilitat dels operadors globals immobiliaris a Barcelona i les seves xarxes locals”, un projecte que ha resultat en dos informes, “El xoc immobiliari a Barcelona” i “Els fons d’inversió: una indústria depredadora de les ciutats i els drets humans” tots dos redactats per Manuel Gabarre de Sus, advocat i investigador de l'Observatori CODE, qui ens acompanyarà també per presentar els informes. En aquesta presentació ens van acompanyar, per debatre, diversos grups del moviment per l'habitatge (PAH de Barcelona, Sindicat de Llogateres i el Sindicat de Barri del Poble Sec) sobre com es poden utilitzar aquestes dades per defensar el dret a l'habitatge i la dificultat que suposa rendir comptes i establir negociacions amb aquests operadors, ja que en moltes ocasions no tenen estructura al territori i no hi ha interlocutors propers amb qui parlar.

Els grans operadors globals immobiliaris que actuen en el mercat de l’habitatge a les ciutats actuals, especialment els fons voltor i les societats patrimonials, presenten característiques de poca visibilitat i traçabilitat, perquè es desconeix en gran manera el seu funcionament, xarxa de negoci o relacions. La presentació d’aquest informe tracta d’aportar una mica de llum a aquesta fosca qüestió per al cas de Barcelona, amb l’objectiu d’augmentar la traçabilitat dels esmentats entramats.

Aquesta opacitat és buscada i també dificulta l’acció de pressió dels moviments socials, a més de diluir qualsevol mena de retre comptes per les conseqüències de la seva activitat –que no són menors– davant la societat (desnonaments, assetjament psicològic immobiliari, expulsió de veïns i veïnes d’edificis sencers, gentrificació, etc.). També és el cas de Barcelona, ciutat global d’interès per al capital internacional immobiliari o inversors, que desitgen extreure rendes d’edificis on milers de persones viuen, sense importar-los aquest petit gran detall i la funció vital de l’habitatge i de la ciutat, donar un sostre i possibilitar la vida digna del veïnat.

Els informes “El xoc immobiliari a Barcelona” i “Els fons d’inversió: una indústria depredadora de les ciutats i els drets humans” tracten de posar una mica de llum a aquesta fosca qüestió per al cas de Barcelona, amb l’objectiu d’augmentar la traçabilitat dels esmentats entramats, així com les eines per exigir responsabilitats en el respecte del dret a l’habitatge per part de la societat civil i els veïnats organitzats cap als operadors globals que ataquen el dret a l’habitatge i la ciutat.

Sobre l'autor:

Manuel Gabarre De Sus és advocat i investigador, membre de l'Observatorio CODE, expert en la temàtica i autor del llibre “Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler” (2019, Traficantes de Sueños), així com d'altres textos i investigacions d'analisi crítica sobre els operadors globals en l'àmbit de l'habitatge i el sector immobiiari (SAREB i altres).

Multimedia

Agenda

No s'han trobat esdeveniments propers.

Follow us on Twitter!