Sessió de treball per la presentació de la guia i radiografia del Dret a la Ciutat

L'Observatori DESC, en aliança amb la Plataforma Global pel Dret a la Ciutat i la Coalició Internacional de l'Hàbitat, com a part del projecte compartit La lluita pel Dret a la Ciutat i la defensa dels DESCA a la Barcelona global compartit, hem organitzat una sessió de treball amb administracions públiques i entitats municipalistes per presentar la nova guia per a l'aplicació d'indicadors de polítiques municipals del Dret a la Ciutat i la respectiva radiografia de Barcelona, que ha estat la primera prova pilot d'aplicació d'una guia que pretèn ser d'aplicabilitat internacional útil i a disposició de qualsevol ciutat del Planeta

Guia d'indicadors de garantia del Dret a la Ciutat

La guia "Hacia la implementación del Derecho a la Ciudad" pretén presentar una sèrie d'indicadors que permetin donar seguiment a la implementació de polítiques públiques a nivell municipal, i que possibilitin avançar en la concreció i implementació del Dret a la Ciutat.

Radiografia del Dret a la Ciutat a la Barcelona global

La "Radiografia del Dret a la Ciutat" a la ciutat de Barcelona és el producte d'aplicar la Guia d'indicadors sobre polítiques municipals “Hacia la implementación del Derecho a la Ciudad” a la ciutat de Barcelona. Aquesta és una primera experiència d'aplicació d'aquesta guia, que pretén ser una eina per a l'anàlisi i l'estudi del dret a la ciutat a escala global, amb la intenció que es pugui aplicar en els casos d'altres ciutats en un futur.

Multimedia

Agenda

No s'han trobat esdeveniments propers.

Follow us on X (formerly Twitter)!