Finalitzem l’enquesta #EncuestaViviendaYSalud. Gràcies a totes per la vostra implicació!

Des dels col·lectius i entitats que estem duent a terme aquest nou informe, la PAH de Barcelona, l’Aliança contra la Pobresa Energètica, l’Observatori DESC, Enginyeria Sense Fronteres i l’Agència de Salut Pública de Barcelona, volem agrair-vos la vostra implicació en la difusió de l’enquesta traslladant-la a les vostres assemblees o col·lectius o difonent-la a través de les xarxes socials. Sense totes vosaltres no hauria estat possible!

Durant aquests darrers tres mesos hem pogut recaptar dades representatives de les diferents províncies catalanes: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona que permetran donar un abast global de tot el territori sobre la vulneració del dret a l’habitatge i a l’energia i els seus efectes en la salut.

Recordem que estem elaborant un nou informe sobre l’estat d’exclusió social a Catalunya i l’impacte que té sobre les persones vulnerables la Llei 24/2015 contra els desnonaments i els talls. Quin és el seu grau de coneixement i sobretot quins efectes té en les famílies que estan en risc de perdre el seu habitatge.

Amb les dades de l’enquesta que tot just finalitzem avaluarem i posarem llum a allò que els bancs, fons d’inversió i subministradores volen invisibilitzar: la vulneració del dret a l’habitatge i a l’energia i els seus efectes en la salut.

Ara comencem la fase d’anàlisi de dades i esperem poder presentar l’informe al juliol d’aquest mateix any. Mentrestant podeu donar una ullada al darrer informe que vam fer: “Emergència habitacional, pobresa energètica i salut: Inseguretat residencial a Barcelona 2017 – 2020”.

Us mantindrem informades!

Multimedia