La gestió de l'aigua i els seus efectes. Aproximació al Sud est del Marroc

El control de l’aigua i el seu impacte sobre els drets econòmics, socials i culturals

Information

Editorial
Edurne Bagué
Data de publicació
Novembre 2020