Policy paper: Empreses i drets humans en el territori ocupat - Guia per a la defensa dels drets humans

El present policy paper forma part del projecte de recerca, sensibilització i promoció titulat "Empreses i drets humans a Jerusalem oriental: la seva especial repercussió en els drets de les dones palestines", coordinat per: Observatori DESC, NOVACT i SUDS. Publicació coordinada per AL-HAQ

Information

Tipus publicació
Altres Publicacions Interessants
Data de publicació
Octubre 2020
Autors/es
Al-Haq i Gloabl Action Legal Framework - GLAN