Empreses i vulneracions dels drets humans a Jerusalem Est: el seu especial impacte en els drets de les dones palestines. Reforç de les capacitats de resposta i d'incidència com a oportunitat per una pau justa a l'Orient Pròxim

Projecte realitzat en agrupació amb Novact i amb Al Haq com a contrapart principal.

El conflicte palestino-israelià és en un dels més llargs de la història recent. Fa més de 70 anys que la població palestina s’enfronta a una situació continuada de violació dels drets humans i del Dret Internacional que ha convertit a Palestina en el país amb més persones refugiades de tot el món, amb 8 milions, 2 milions de persones bloquejades a la Franja de Gaza, 3 milions sota ocupació militar, i 1,8 milions sota un règim d'apartheid i segregació racial. Però a més, a Palestina hi ha 6.500 presos polítics dels quals 750 són menors i 350 criatures menors de 12 anys.
Per exigir el respecte al dret internacional i assolir una pau amb justícia sòlida i sostenible el projecte contribueix a:                                                                                                                 
1- Enfortir la capacitat d’organització, incidència, denuncia i protecció de la població palestina, defensores i de les organitzacions de defensa dels drets humans.
2- Identificar les violències a les que s’enfronten la població palestina per acció de les empreses i especialment les dones, com a conseqüència de la doble ocupació dels seus cossos i el seu territori per a posar en valor les seves aportacions a la defensa dels drets humans, el seu rol actiu dins la societat en la construcció de la pau i definir mecanismes específics de protecció.
 El projecte s'ha portat a terme a Jerusalem Est, una àrea clau de Cisjordània on la presència de colònies industrials i residencials i la seva expansió impossibilitaran a curt termini l'unitat territorial de Cisjordània i on es donen dos dels grans obstacles al procés de construcció d’una pau justa i sostenible: la construcció del mur de Palestina i de colònies i assentaments il•legals.
Les activitats previstes permetran analitzar l'impacte sobre els drets humans de les empreses privades que operen en les zones industrials i l'estructura de seguretat privada que les envolta. Aquesta anàlisi es fa amb un enfocament de drets humans per definir  les causes i tipologies dels drets vulnerats i de gènere per a conèixer com la presència d’aquestes empreses ocupa l’espai públic de les dones i provoca una regressió del seu rol social. A més, estan previstes accions per a capacitar a defensors i defensores de drets humans,  coordinar els esforços dels diferents observatoris DESC, ODHE (http://www.odhe.cat/) i Shock Monitor (http://shockmonitor.org/) amb Al Haq (entitat palestina de DDHH) i Who Profits (entitat d'investigació israeliana) per a millorar la seva capacitat d'incidència i portar a terme accions d'incidència a nivell local, nacional i internacional.

Information

Start date
Monday, 31 December, 2018
Finançador