Examen Periòdic Universal de Drets Humans: participem a la pre-sessió per Espanya

El darrer 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans, va tenir lloc a Ginebra, al Consell de Nacions Unides pels Drets Humans, les pre-sessions per preparar l'Examen Periòdic Universal a Espanya que tindrà lloc el 22 de gener.

L'Examen Periòdic Universal consisteix en una revisió per part de la resta d'Estats del món del compliment dels drets humans a Espanya els darrers anys. Prèviament a l'examen, les entitats de la societat civil presenten informes on avaluen el compliment dels drets humans, apuntant possibles recomanacions, en aquest cas a Espanya. L'Obsevatori DESC vam participar en l'informe realitzat per la Plataforma DESC a nivell estatal (veure adjunts) on es recollia informació sobre les regressions en dret a la salut, a l'educació, a l'habitatge, al treball, a empreses i drets humans i també sobre la justiciabilitat dels DESC a l'estat espanyol i les mesures d'austeritat implementades. Veure aquí els informes presentats per les diferents organtizacions socials i d'altres.

El passat 10 de desembre de 2019, coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans, vam poder presentar a la pre-sessió l'informe de la Plataforma DESC davant de les delegacions i ambaixades dels països, així com de la pròpia missió permanent espanyola, acompanyats d'altres entitats de drets humans presents a la sala. Així mateix, vam mantenir converses amb diverses delegacions de països per tal que introduïssin, en les seves preguntes i recomanacions a Espanya, aspectes relatius als DESC. El dia anterior vam realitzar una formació amb UPR Info sobre el procés d'examen. Podeu veure en adjunts les recomanacions presentades i la declaració que es va presentar al Palais des Nations i en aquest enllaç el video de la nostra directora Irene Escorihuela en una salutació des de Ginebra.

Multimedia