Devolucions en calent

L'octubre de 2017, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va condemnar a Espanya per les devolucions en calents de dues persones a Melilla, el que suposa una expulsió de caràcter col·lectiu, i sancionà per vulnerar el dret de recurs efectiu, ambdós actuacions contraràries al Conveni Europeu de Drets Humans.

ESTAT: Recurs de revisió -  La Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans va acordar el passat 29 de gener tramitar el recurs interposat pel Govern Espanyol i revisarà la sentència de condemna per vulnerar la Convenció Europea de Drets Humans (CEDH) en la decisió de les autoritats espanyoles d’expulsar de forma immediata a dos persones a Melilla, les nomenades “devolucions en calent”.

El passat octubre, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va condemnar a Espanya per les devolucions en calents de dues persones a Melilla, el que suposa una expulsió de caràcter col·lectiu. Així mateis, sancionà per vulnerar el dret de recurs efectiu, ambdós actuacions contraràries al Conveni Europeu de Drets Humans.

Els fets es van produir el 13 d’agost de 2014, quan N.D. i N.T, de Mali i Costa de Marfil respectivament, van ser arrestats per la Guàrdia Civil i retornats al Marroc sense ser identificats, en contra de la seva voluntat i sense cap mesura administrativa o judicial prèvia.

Arran d’aquestes pràctiques, la Cort va reconèixer la violació de dos punt de la Convenció. Per una banda, el de l’article 4 del Protocol No. 4 que fa referència a la interdicció de l’expulsió colectiva d’extrangers, en tant que es va detenir a dos migrants un cop van arrivar al territori espanyol sense sol·licitar identificació i sense tractar els casos de forma individual. I per l’altre, l’article 13 de la Convenció, referent al dret d’assitència jurídica i recursos efectius perquè els individus van ser deportats directament sense cap tipus assistència jurídica, traducció o oportunitat de presentar i explicar la seva situació davant les autoritats competents. Així, la remoció es produí en ausència de qualsevol tipus de decisió administrativa o legal.

Davant l’alegació de l’Estat Espanyol de que el cas s’havia desenvolupat fora del territori espanyol i era un «rebuig en frontera» i no una «devolució en calent», la Cort evidencia que des del moment en que es salta la tanca, les víctimes entren en jurisdicció espanyola ja que es troben sota el control continu i exclusiu de les autoritats espanyoles. Es desmonta així la versió de línia fronterera que sostenia el govern espanyol per Ceuta i Melilla, en la que per entrar a Espanya era necessari superar la linia de la Guàrdia Civil.

Per tot ho exposat, Estrasburg condemà al govern espanyol a pagar una suma de cinc mil euros a cadascuna de les víctimes.

No obtant, davant la decisió de l’Alt Tribuanal eurpeu, d’Advocacia de l’Estat, en representació d’Espanya, presentà una sol·licitut de revisió de la sentència per part de la Gran Sala del TEDH la qual va ser acceptada per aquest el darrer 29 de gener.  Actualment, doncs, ens trobem a l’espera de la mencionada revisió.

Noticicies relacionadas:

 

Multimedia

Devolucions-calent-Copyright-Capitalistes

Information

Start date
Sunday, 1 February, 2015
Court

Tribunal Europeu de Drets Humans

Lawyers

L’European Center for Constitucional and Humans Rights d’Alemanya (ECCHR) i el despatx Boye-Elbal, membres de l’Observatori DESC.