Informe sobre el dret a l'alimentació a Catalunya. Impactes de la pobresa alimentària a Ciutat Vella i Nou Barris (Barcelona)

L’objectiu d’aquest informe és analitzar els impactes de l’actual crisi econòmica en l’accés a una alimentació adequada a Catalunya. En concret, s’estudia en quina mesura les polítiques d’austeritat impulsades pel govern de la Generalitat de Catalunya han suposat retrocessos en la satisfacció del dret a una alimentació adequada de les persones en situació de vulnerabilitat.

La investigació està organitzada en quatre capítols. El primer descriu l’impacte de les reformes a la Renda Mínima d’inserció i a la política de beques menjador en l’augment de la pobresa i la malnutrició a Catalunya. El segon apartat es refereix a la regulació del dret a una alimentació adequada en el dret internacional dels drets humans, i les seves implicacions en l’àmbit estatal i autonòmic.

El tercer i quart capítol, per la seva part, analitzen aspectes rellevants per entendre el funcionament del sistema alimentari a Catalunya com la desatenció del camp i els nocius impactes de la Política Agrària Comú. En concret, es detallen falles significatives del sistema com ara el malbaratament d’aliments i el perjudici que suposen pels productes ecològics i de proximitat les actuals polítiques de compra pública.

El cinquè apartat exemplifica el funcionament de les polítiques d’atenció a les necessitats alimentàries de la població empobrida a través de dos estudis de cas: Nou Barris i Ciutat Vella, a Barcelona.

L’informa es tanca amb un últim bloc de conclusions i recomanacions dirigides als poder públics.

Information

Tipus publicació
Llibres i Informes
Data de publicació
Desembre 2014
Autors/es
Observatori DESC/Entrepobles/EdPAC