Breu crònica de Xerrada-Presentació sobre l'Avantprojecte de Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya

El dijous passat vam fer la darrera activitat del curs de l'àrea d'habitatge:

Xerrada-Presentació de l'Avantprojecte de Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya

Per les que no vau podeu participar-hi, aquí en teniu una petita crònica:
 
Vam començar amb una presentació de l'Avantprojecte de Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, per part de dos dels seus redactors, en Josep Casas Miralles, Sub-director general d’Arquitectura, Planificació d’Habitatge i Millora Urbana; i de Jordi Bosch Meda, Cap del Servei de Planificació d’Habitatge i Sòl Residencial.
 
Després va venir el torn preguntes i un breu debat. Les assistents van fer moltes aportacions rellevants, per exemple sobre el cost estimat i pressupost del Pla, sobre la necessitat de treballar més profundament els reptes d'eficiència ambiental en l'habitatge, la conveniència d'ajustar les actuacions en els lloguers per donar resposta a la pressió actual, la importància de prioritzar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús i la línia vermella de no pedre més habitatge protegit a través de la seva desqualificació i venda, la consideració de l'emergència actual en el càlcul de les llars excloses dels propers 15 anys etc.
 
La valoració que fem de l'activitat és molt positiva. Van assistir-hi unes trenta de perfils molt diversos (administracions, professionals, moviments socials i tercer sector), fet que demostra l'interès que genera el tema i el Pla, en la mesura que ha de marcar les poklítiques d'habitatge dels propers anys.
 
Des de l'Observatori DESC formar-nos, debatre, fer valoracions crítiques i proposar idees per aconseguir marcs garantistes que ens permetin viure amb dignitat. Seguirem l'evolució del Pla i anirem compartint-ho per tal d'enriquir el debat. Quan el projecte es posi a exposició pública en aquesta web un resum-valoració de l'Avantprojecte actual.

 

Multimedia

Agenda