Interlocutòria | Jutjat de Primera Instància e Instrucció num. 3 d'Arenys de Mar, Barcelona (2012)

Resolucions judicials en favor de la cancel·lació del deute

Jutjat de Primera Instància e Instrucció núm.3 d'Arenys de Mar, Barcelona

Òrgan:  Jutjat de Primera Instància
Seu:  Arenys de Mar
Tipus de resolució:  Interlocutòria
Núm.  de interlocutòria:  38/2012
Data:  29 de febrer de 2012

Aquesta resolució del Jutjat de Primera Instància d'Arenys de Mar, Barcelona, deté el procediment d'execució hipotecària entenent que l’adjudicació de l’habitatge per l’entitat de crèdit és suficient per satisfer el deute. La decisió resulta innovadora ja que el jutge qüestiona obertament el procediment d'execució hipotecària espanyol.

En primer lloc, compara la regulació existent amb la de països del nostre entorn. Així, cita el cas de Bèlgica, on les persones afectades per procediments d'execució hipotecària tenen la possibilitat de seguir ocupant l'habitatge en règim de lloguer després de l'execució. Esmenta també la situació de França, on existeix l'opció de posposar el desallotjament si hi ha persones malaltes, nens, etc., i el fet que a Alemanya el valor de l'immoble a subhastar el fixa l'òrgan judicial i no pas l'entitat financera com succeeix a l'estat espanyol. Destaca, per acabar, el cas de Dinamarca on es duu a terme una audiència amb l’objectiu de trobar una solució raonable per a les dues parts. En aquesta audiència participen l'entitat  financera i l'executat juntament amb serveis socials .

En segon lloc, per argumentar la cancel·lació del deute, el jutge es basa en la doctrina sobre l'abús de dret consagrada a l'article 7.2 del Codi Civil. Així, la resolució recorda que la llei no empara l'abús de dret, ni l'exercici antisocial del mateix. En canvi, declara l’interlocutòria, el vigent sistema d'execució hipotecària no només tolera pràctiques viciades sinó que, a més a més, aquestes sempre es produeixen en perjudici de la posició més feble, la del deutor. Per aquest motiu considera que davant aquesta manifesta i absoluta desproporció i enfront del notori desequilibri entre l'executat i l'entitat de crèdit és evident que existeix abús de dret.

En tercer terme, el jutge sosté que l'actuació de les entitats financeres i agències de taxació ha vulnerat sistemàticament la Llei Reguladora del Mercat Hipotecari de 2007, art. 3 bis. En funció d'aquesta llei les societats de taxació i les entitats de crèdit que taxen immobles han de respectar les normes aplicables a la valoració de béns que tenen per objectiu del mercat hipotecari. A més, la norma destaca que cal redactar amb veracitat els certificats i els informes que emetin, així com actuar en tot moment amb diligència professional. Igualment, la llei consagra el dret del consumidor d'escollir notari i agència de taxació. No obstant això, cap d'aquestes condicions es va respectar, recorda. Resulta, per tant, paradoxal, estableix, que els qui van vulnerar sistemàticament la normativa hipotecària siguin tan escrupolosos en l'aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil.

La resolució, en quart lloc, després d'analitzar les condicions en les quals es pot aplicar la clàusula “rebus sic stantibus” estima pertinent la possibilitat de modificar els termes en què es van negociar els contractes hipotecaris. Cita, igualment, que no es pot desconèixer la desigualtat entre les parts. Mentre que per a l'entitat financera, sosté, la cancel·lació del deute només té caràcter mercantil, per als executats representa una càrrega financera de gran magnitud vinculada amb la satisfacció del dret a un habitatge digne.

Per concloure, el jutge al·lega la “clamorosa necessitat de regular la dació en pagament”. Esmenta, en aquest sentit, l'allau d'execucions hipotecàries documentades pel Consell General del Poder Judicial, segons les quals hi ha 200 desnonaments diaris i la necessitat d'equiparar-nos amb els països europeus. Finalment, considera inexplicable que un ordenament jurídic com l'espanyol, en el qual es preveuen diverses figures per resoldre la fallida en l'àmbit empresarial, no disposi de cap mesura similar per a les famílies.

 

+ Descarrega't aquí la sentència (PDF)

+ Veure el listat complert de sentències

AdjuntMida
Auto-Arenys-de-Mar.pdf2.86 MB