Interlocutòria | Jutjat de Primera Instància de Mataró (2012)

Resolucions judicials en favor de la cancel·lació del deute

Jutjat de Primera Instància núm.1 de Mataró

Òrgan:  Jutjat de Primera Instància
Seu:  Mataró
Tipus de resolució:  Interlocutòria
Núm.  de interlocutòria:  1268/2011
Data:  4 de febrer de 2012

Ens trobem davant la negativa del Jutjat de Primera Instància de Mataró de donar continuïtat a un procediment d’execució hipotecària després de l’adjudicació de la vivenda per part de l’entitat bancària. El tribunal entén que en la mesura en que l’entitat bancària no ha demostrat que el valor de la vivenda sigui diferent al que estableix la taxació, el valor pel qual el banc s’adjudica la vivenda no pot ser un altre.

A partir de l’anàlisi detallat de les diferents resolucions judicials com les Interlocutòries de l’Audiència de Navarra de 28 de gener de 2011 i de l’Audiència de Girona de 16 de setembre de 2011, el Jutjat de Mataró fonamenta la seva argumentació en la doctrina dels actes propis. A diferència d’aquestes altres resolucions, la interlocutòria del Jutjat de Mataró exclou l’abús de dret i l’enriquiment injust. Considera el Tribunal que la intenció de donar continuïtat a l’execució hipotecària una vegada adjudicat el bé s’empara en la legislació processal.

El Tribunal destaca que es tracta d’un fet notori que la crisis econòmica ha provocat la baixada de preus dels béns immobles a l’Estat espanyol – en un 25 o 30% segons dades de l’ Institut Nacional d’Estadística-. Per aquest motiu, el jutge realitza una nova valoració de l’immoble tenint en compte aquestes dades. Considera que el producte del bé adjudicat és suficient per a satisfer el deute i, en conseqüència, declara la procedència de l’oposició a la continuïtat del procediment d’execució.

Argumenta, en aquest sentit, que la interpretació de les normes vigents no pot estar descoordinada o desatenent la problemàtica social i la realitat econòmica en la que han de tenir efecte, ja que això seria contrari al propi sentit comú, i per tant al previst a l’article 3,1 del Codi Civil quan estableix que les normes s’han d’interpretar segons el sentit propi de les seves paraules, en relació amb el context, els antecedents històrics i la realitat social dels temps en que han de ser aplicades.

Per finalitzar, destaca que “s’oblida a vegades que en la interpretació i aplicació de les lleis els tribunals han de buscar aquella resposta que, sense contravenir-les, sigui més propera a una decisió justa que és el que, en última instància, la ciutadania espera d’un “tribunal de justícia”.

+ Descarrega't aquí la sentència (PDF)

+ Veure llistat complet de sentències

AdjuntMida
Auto Mataró 04-02-2012 (Pdf)174.48 KB