Interlocutòria | Audiència Provincial de Navarra (2010)

Resolucions judicials en favor de la cancel·lació del deute

Audiència Provincial de Navarra

Òrgan:  Audiència Provincial
Seu:  Navarra
Secció: 2a
Tipus de resolució:  Interlocutòria
Núm.  d’interlocutòria:  111/2010
Data:  17 de desembre de 2010

Resolució pionera en la qual s'estableix l’adjudicació de l’habitatge hipotecat per part de l’entitat financera serveixi per saldar el deute. L’Audiència de Navarra denega la continuïtat del procediment de reclamació del deute donat que l’entitat financera ja s’ha adjudicat l’habitatge origen del crèdit hipotecari. Amb aquesta resolució l’Audiència de Navarra confirma la decisió presa pel Jutjat de primera instància d’Estella el 13 de novembre de 2009.  

Els fets en qüestió es refereixen a la sol·licitud del banc BBVA d’embargar els béns presents i futurs dels deutors donat que l’adjudicació de l’habitatge s’hauria fet només pel 50% del valor de taxació. Tanmateix, l’Audiència considera que el banc ha incorporat el bé immoble al seu patrimoni pel valor total de la taxació, valor que supera el deute pendent.

Per argumentar aquesta decisió el Tribunal fa referència a les següents consideracions. En primer lloc, la interlocutòria estableix que en la mesura en què el valor del pis establert a la taxació és superior al deute pendent, l’adjudicació per part del banc serveix per cancel·lar el deute. És per això que la Sala entén que prosseguir l’execució constituiria un “abús de dret”. En virtut de la “doctrina dels actes propis” el Tribunal considera que el banc va pactar el valor del bé en escriptura pública per la qual cosa no pot desdir-se’n. A aquest fet s’hi ha d’afegir la inexistència d’una  taxació posterior.

En segon terme, el Tribunal qualifica l’actuació de l’entitat bancària “d’inquietant”. Considera el Tribunal que les entitats bancàries no poden desentendre’s de la desvalorització dels béns immobles com a conseqüència de la crisi econòmica mundial ja que aquesta crisi ha estat precisament originada per la mala praxis de les entitats bancàries.

El Tribunal conclou dient que “les normes han de ser interpretades d’acord amb la realitat del temps en què han de ser aplicades”. En opinió del Tribunal, tenint en compte la situació econòmica actual, l’impacte de la crisi en les famílies i la implicació de bancs i caixes en aquesta situació, que l’entitat bancària continués reclamant el deute suposaria un “abús de dret”.  No obstant, encara que l’immoble s’incorpori  al patrimoni de l’entitat financera pel 100% del valor de taxació, poden haver-se generat despeses en concepte d’interessos de demora i costes judicials que no queden coberts per aquest valor. 

+ Descarrega't aquí la sentència (PDF)

+ Veure llistat complet de sentències

AdjuntMida
Interlocutoria Navarra 17-12-2010 (PDF)400.13 KB