Interlocutòria | Jutjat de Primera Instància de Vinaròs (2011)

Resolucions judicials en favor de la cancel·lació del deute

Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Vinaròs

Òrgan:  Jutjat de Primera Instància
Seu:  Vinaròs
Tipus de resolució:  Interlocutòria
Núm.  d’interlocutòria:  72/ 2011
Data:  11 de març de 2011

La resolució judicial denega la continuïtat d’un procediment d’execució hipotecària entenent que l’adjudicació del bé immoble per part de l’entitat bancària resulta suficient per satisfer el deute hipotecari. El Tribunal, fent referència a l’Interlocutòria 111/2010 de 17 de desembre de 2010 de l’Audiència de Navarra, estableix que el valor del bé que s’adjudica l’entitat financera és el que estableix la taxació. 

Seguint els arguments de la Secció Segona de l’Audiència de Navarra, el jutjat de Vinaròs sosté que seria diferent si l’adjudicació es produís en favor de tercer ja que en aquest supòsit el creditor rebria sols l’ import de la subhasta, és a dir, el 50% del valor de taxació. Per aquest motiu queda clarament justificat que el crèdit s’hagi d’entendre satisfet. Altrament, la continuïtat de l’execució seria considerada un abús de dret.

No obstant, encara que l’immoble s’incorpori  al patrimoni de l’entitat financera pel 100% del valor de taxació, l’interlocutòria estableix que poden haver-se generat despeses en concepte d’interessos de demora i costes judicials que no queden coberts per aquest valor. 

+ Descarrega't aquí la sentència (PDF)

+ Veure llistat complet de sentències

AdjuntMida
Interlocutoria Vinaros 11-03-2011 (Pdf)1.85 MB