Interlocutòria | Jutjat de Primera Instància de Barcelona

Resolucions judicials en favor de la cancel·lació del deute

Jutjat de Primera Instància núm. 44 de Barcelona

Òrgan: Jutjat de Primera Instància nº 44
Seu:  Barcelona
Tipus de resolució:  Interlocutòria
Núm. De procediment: 224/2010
Data:  4 de febrer de 2011

Resolució en la qual el Jutjat de Primera Instància declara la improcedència de continuar amb el procediment d’execució hipotecària un cop l’entitat bancària, BBVA, ha ingressat el bé immoble al seu patrimoni. La interlocutòria  estableix que el resultat econòmic obtingut amb la incorporació del bé immoble al patrimoni del creditor satisfà la totalitat del deute hipotecari donat que la incorporació es fa pel valor de taxació, valor superior al del deute pendent.

En aquest sentit, la resolució recorda que la possibilitat que estableix l’article 579 de la Llei d’Enjudiciament Civil 1/2000 d’embargar d’altres béns un cop subhastat l’immoble  està orientada a satisfer el crèdit immobiliari. En la mesura, doncs, en que aquest ha quedat saldat amb l’adquisició de la finca per part del banc no procedeix la continuïtat del procediment.  Una altra cosa seria, recorda el Tribunal, si l’adjudicació de l’immoble hagués estat a favor d’un tercer. En aquest supòsit, el banc només hauria rebut l’import de la subhasta, és a dir, el 50% del valor de taxació.

En definitiva, la decisió judicial exposa que la interpretació a partir de la qual l’increment patrimonial de l’entitat bancària és només del  50% del valor de taxació representa un “abús de dret”. No obstant, estableix que encara que l’immoble s’incorpori al patrimoni de l’entitat financera pel 100% del valor de taxació, poden haver-se generat despeses en concepte d’interessos de demora i costes judicials que no queden coberts per aquest valor.

+ Descarrega't aquí la sentència (PDF)

+ Veure llistat complet de sentències

AdjuntMida
Interlocutoria Barcelona 04-02-2011 (Pdf)17.83 KB