Qui som

L'Observatori DESC és una plataforma d'entitats i persones creada en 1998 amb l'objectiu de mostrar que tant els drets civils i polítics- dret a la llibertat d'expressió, a la vida, al vot, etc- com els drets econòmics, socials, culturals i ambientals - dret a l'habitatge, al treball, a l'educació, a la salut, a l'alimentació - són drets fonamentals de totes les persones.

>> Consulta aquí el Plà estratègic de l'Observatori DESC 2015-2017

>> Auditories: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Drets Socials >>

 

Dret a l'habitatge >>

 

 

L’Observatori concentra els seus esforços en desmuntar la percepció devaluada dels drets socials -dret a l’habitatge, al treball, a l’educació, a la salut, a l’alimentació- en relació a d’altres drets considerats fonamentals com els drets civils i polítics i els drets patrimonials.

Per fer-ho, l’Observatori combina la incidència política amb la investigació, i l’organització de cursos i xerrades.  Així, es promouen investigacions, s’organitzen cursos i xerrades, i s’acompanyen reivindicacions i lluites populars. Tot plegat, sense perdre de vista la importància del treball en xarxa i la participació en campanyes.

L'objectiu principal de l'Observatori DESC és promoure una visió integral dels drets humans que reconegui que tots els drets -civils, polítics, econòmics, socials, culturals i ambientals- són drets fonamentals de totes les persones. Aquesta visió integral implica fer dels drets expectatives plenament exigibles, així com instruments aptes per garantir les necessitats bàsiques i l’autonomia de llurs destinataris.

Junta:
President: Jordi Borja, geògraf urbanista.
Vocal: David Casassas.
Vocal: Mireia Belil.
 
Direcció: Irene Escorihuela, llicenciada en ciències polítiques i dret.
Equip tècnic: Laia Fargas Fursa, Alma Cortés i Iolanda Parra. 
Equip del Conveni amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca: Carlos Macías i Elisa Miralles.
 
Són membres de l'Observatori DESC les següents persones i organitzacions:
Membres: Associació Catalana de Professionals per a la Cooperació (ACPC); Associació Catalana de Juristes Demòcrates; Fundació Comaposada-UGT de Catalunya; Juristes sense Fronteres; Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans; CCOO de Catalunya; Institut de Drets Humans de Catalunya i Dones juristes.
Observadors: Amnistia Internacional – Catalunya.
 

L’Observatori treballa a partir de tres àmbits d'acció:
Catalunya: a partir del treball en xarxa, de la participació en campanyes, i accions d’incidència política i de formació.
Amèrica Llatina: mitjançant projectes de cooperació internacional, principalment a la zona andina.
Internacional: mitjançant la incidència a Nacions Unides i la implicació en xarxes i campanyes.