03/09/2017

La querella contra Desokupa i l'assetjament immobiliari segueix endavant

La setmana passada va tornar a actuar l’empresa "Desokupa". Aquest cop va ser al barri de Sant Antoni, Barcelona. Des de l'Observatori DESC volem expressar la nostra preocupació i el més ferm rebuig a una forma de resposta que ens porta al terreny de les violències privades. Les constants vulneracions del dret a l’habitatge, multiplicades després de l’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi hipotecària, s'intensifiquen ara amb la pujada incessant dels preus del lloguer que està provocant una gentrificació de cada cop més barris de la ciutat, i fins i tot més enllà de Barcelona. La pressió del turisme massiu, la inversió estrangera i l’especulació fan del que és un bé bàsic per la nostra existència, l'habitatge, un negoci, un privilegi.

"Desokupa", empresa que suposadament s’encarrega de tasques de mediació entre propietaris i inquilins, ha estat ja denunciada per l'exercici de pràctiques que podrien ser considerades com a delictives, atès que implicarien l'ús de força i amenaça, obertament més enllà de les vies legalment previstes. L’organització veïnal ha aconseguit aturar algunes d’aquestes actuacions. L’Observatori DESC ha impulsat una querella criminal contra l’empresa, incloent-hi a qui n’havia contractat els serveis, Norvet Negotial SL, querella admesa a tràmit a instàncies de l’Audiència Provincial en seu de recurs d’apel·lació. Ens trobem, però, que aquest exercici de les vies judicials previstes s'enfronta ara a la decisió del Jutjat d’Instrucció nº 31 d'exigir una fiança de 10.000 euros per poder continuar amb el procediment penal. Entenem que aquesta decisió resulta desproporcionada i limita el dret d’accés a la justícia, al mateix temps que, en cas de mantenir-se, impedeix que els poders públics assumeixin la responsabilitat de vetllar pels drets i els interessos col·lectius, compromís imprescindible per fer front a l'emergència social en què ens trobem.

D'acord amb els tractats internacionals en matèria de drets fonamentals i en base a la legislació estatal i catalana sobre protecció del dret a l'habitatge, totes les administracions públiques han de garantir el dret a l'habitatge digne i adequat de la població. Això significa actuar per proveir habitatge a qui el necessita i evitar els desnonaments o la pèrdua de l'habitatge habitual. I com no podria ésser d'altra manera, cal actuar de manera prioritària, ferma i eficaç contra l'assetjament i la violència immobiliària; protegint la població en situació d'exclusió residencial

Veure adjunta la querella.

Fotografía: La Directa

AdjuntMida
querella_blanc_def.pdf9.96 MB