Què fem

L’Observatori concentra els seus esforços en desmuntar la percepció devaluada dels drets socials -dret a l’habitatge, al treball, a l’educació, a la salut, a l’alimentació- en relació a d’altres drets considerats fonamentals com els drets civils i polítics i els drets patrimonials.

Per fer-ho, l’Observatori combina la incidència política amb la investigació, i l’organització de cursos i xerrades.  Així, es promouen investigacions, s’organitzen cursos i xerrades, i s’acompanyen reivindicacions i lluites populars. Tot plegat, sense perdre de vista la importància del treball en xarxa i la participació en campanyes.