Memòries

Publicacions

Observatori DESC
2015

El 2015 ha estat sens dubte un any intens per a l’Observatori DESC. Un any de canvis, un any d’oportunitats. I sobretot, un any de molta feina per tirar endavant el projecte de defensa i promoció de drets socials que és l’Observatori.

Observatori DESC
2014

L’Observatori DESC inicia una nova etapa. No es tracta d’una qüestió interna, és la realitat en què vivim que està canviant. EL règim polític accelera la caiguda lliure. El govern del PP és incapaç de donar respostes i solucions, refugiat en l’immobilisme i protegit per lleis interpretades de la pitjor manera possible i per amenaces repressives. El PSOE no solament no és una alterna- tiva real, tampoc és avui una possible alternativa electoral.

Observatori DESC
2013

El 2013 ha estat sense cap mena de dubte un any profitós en termes d’objectius aconseguits. L’aprofundiment de la crisi econòmica i les noves retallades de drets socials, lluny de silenciar-nos, han intensificat la nostra feina. Així, d’una banda, s’ha donat continuïtat al treball en matèria de drets socials i dret a l’habitatge a través de cursos, semi- naris i campanyes d’incidència política. Per a fer-ho, com és habitual, els cursos s’han adaptat a la realitat concreta del moment.

Observatori DESC
2012

L’Observatori Desc: Presentació de l’entitat, Eixos de treball, Integrants, Contacte. Activitats 2012: Exigibilitat dels DESC, Dret a l’habitatge i a la ciutat, Dret a l’alimentació i la sobirania alimentària. Resum econòmic

Observatori DESC
2012

L’any 2011 ha estat un any marcat per l’aprofundiment de les retallades de drets socials impulsades tant des del govern central com des dels diferents governs autonòmics i locals. Així, a instàncies de les agències de taxació de deute i d’altres organismes internacionals però també dels representants de la patronal i de les entitats financeres estatals s’han dut a terme importants retrocessos en la protecció de drets i prestacions socials bàsiques.

Observatori DESC
2011

El 2010 ha estat un any marcat per l’aprofundiment de la crisi econòmica i de la mercantilització de bens indispensables per dur a terme un projecte de vida autònom.

Observatori DESC
2010

El 2009 ha estat un any marcat per fenòmens preocupants com l’increment sense precedents de l’atur i la precarietat laboral, l’empobriment de la qualitat de vida a les ciutats, l’augment de les execucions hipotecàries, les restriccions en l’accés a la cultura, o l’intent de convertir les persones immigrants en les culpables de la crisi econòmica.

Observatori DESC
2009

L'any 2008 l'Observatori va celebrar el seu 10è aniversari. Més enllà del caràcter simbòlic de la data, el cert és que el 2008 ha estat un any fonamental per a l'entitat.

Observatori DESC
2006

Aquesta publicació és el resultat de la Consulta Mediterrània sobre Dona i Habitatge, que es va realitzar a Barcelona el març del 2006, organitzada per l'Observatori DESC.