09/28/2015

Primera guia d'aplicació per a Ajuntaments de la ILP Habitatge

Un cop aconseguida l'aprovació per unanimitat de la "ILP Habitatge", des del grup promotor hem iniciat una campanya per tal que la nova "Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica" s'apliqui amb absoluta normalitat. Dins d'aquesta campanya hem fet accions a jutjats interpel·lant els Jutges Degans perquè els jutges compleixin la nova llei, ens hem reunit amb el Consell de l'Advocacia de Catalunya per a treballar conjuntament en la seva aplicació i hem fet públics documents útils perquè la gent pugui defensar-se i protegir els seus drets en base a la nova llei als jutjats.

Al grup promotor no se li escapa que una de les claus per a què s'apliqui la llei de forma plena es aconseguir la total implicació de la Generalitat i de tots els Ajuntaments de Catalunya. L'única manera de fer-ho realitat és facilitant informació i eines per garantir la seva aplicació efectiva per part de totes les administracions. Per aquest motiu, a principis de setembre vam començar a treballar conjuntament amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya per elaborar una guia d'aplicació de la llei.

Avui es fa publica aquesta primera guia de la Llei 24/2015 amb l'objectiu d'establir clarament com cal aplicar la llei i quines són les obligacions i el rol de cada administració per garantir el seu compliment. Aquesta guia està pensada principalment perquè els municipis de Catalunya coneguin de primera mà com aplicar la llei.

El document que avui es publica a les webs de l'Agència d'Habitatge de Catalunya i de la ILP habitatge explica com cal aplicar les mesures per evitar els desnonaments. Per tant, falta complementar-lo amb la part de pobresa energètica, aspecte que estem treballant amb el Departament de Consum i que a finals d'aquesta setmana ja estarà preparada per publicar.

La guia completa, que ens els propers dies es farà arribar als 947 municipis de Catalunya, serà una eina bàsica per a tots els actors implicats en l'aplicació de la llei, ja que duu el segell tant dels promotors de la nova llei -l'Aliança contra la Pobresa Energètica, l'Observatori DESC i la PAH- com de la màxima responsable de garantir l'aplicació de les lleis, la Generalitat de Catalunya.

El compromís adquirit amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya és continuar treballant conjuntament i, en el termini d'un mes, tenir una guia de la nova llei per a la ciutadania, alhora que anirem ampliant i desenvolupant la guia que avui presentem. A més, en els pròxims dies anunciarem formacions/tallers conjunts a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis de Catalunya.

Per altra banda, anunciem que ja estem treballant amb la Generalitat en el desenvolupament reglamentari de les mesures de segona oportunitat per fer front al sobreendeutament, aspecte imprescindible perquè les mesures urgents que aporta aquesta norma per garantir el dret a l'habitatge siguin plenament efectives.

Seguirem treballat i informant sobre els passos que estem fent per fer efectiva l'aplicació de la llei, per garantir el dret a l'habitatge i als suministraments bàsics.

Dia a dia, seguirem demostrant que #AvuiEsPot!

Els documents que es poden descarregar són l'Informe descripció de procediments de la Llei 24/2015 i els protocols de la llei:

Informe descripció procediments Llei 24/2015

Protocols Llei 24/2015

AdjuntMida
informedescripcioprocedimentsllei242015.pdf224.5 KB
pptllei242015protocols.pdf694.49 KB