Premsa: D'Altres Comunicats

10 Gener, 2017

Les entitats i col·lectius sotasignats convoquem a l’ocupació simbòlica de les Rambles de Barcelona el proper dissabte 28 de gener.

25 Maig, 2016

L'Observatori DESC s'afegeix a la crida de la plataforma Stop Maremortum per condemnar, aquest dimecres 25 a les 20h a la plaça Sant Jaume, el desallotjament del camp d'Idomeni a Grècia.

9 Abril, 2013

L'augment dels desnonaments i del sobreendeutament personal i familiar constitueix un dels aspectes més dramàtics de la realitat actual. Segons les

3 Abril, 2013

Juli Ponce, Professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona

Revista Catalana de Dret Públic, 18 de març de 2013

8 Setembre, 2012

Defensem els béns comuns, pel futur de les ciutats i dels territoris
Nàpols, Itàlia, 6 de setembre de 2012

13 Desembre, 2011

Article publicat a El Periódico de Catalunya de Gustavo Duch, coordinador de la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.

21 Octubre, 2010

21 d’octubre, NOVA YORK.- Olivier De Schutter, Relator Especial de les Nacions Unides sobre el Dret a l'Alimentació, ha presentat el seu últim informe sobre l'accés a la terra i el dret a l'alimentació davant la 65ª Assemblea General de les Nacions Unides.

23 Setembre, 2010

El Grup de Recerca EMIGRA de la UAB no pot restar ni indiferent, ni mut, ni passiu davant les expulsions col·lectives perpetrades a França contra els europeus socialment més exclosos: els immigrants romanesos i búlgars de la minoria gitana que els governs de les elits i la societat majoritària han condemnat a la categoria d’intocables.

20 Setembre, 2010

El Relator especial de Nacions Unides sobre el dret a l’alimentació, Olivier de Schutter, ha afirmat que els Objectius de Desenvolupament del Mil•leni  (ODM) constitueixen un “fiasco", perquè només han servit per fer front als “símptomes de la pobresa” i han ignorat “les causes profundes del subdesenvolupament i la gana”, com el deute extern, la desigualtat comercial o els paradisos fiscals.