Objectius

L'objectiu principal de l'Observatori DESC és promoure una visió integral dels drets humans que reconegui que tots els drets -civils, polítics, econòmics, socials, culturals i ambientals- són drets fonamentals de totes les persones. Aquesta visió integral implica fer dels drets expectatives plenament exigibles, així com instruments aptes per garantir les necessitats bàsiques i l’autonomia de llurs destinataris.