10/17/2016

La Nova Agenda Urbana de la Cimera Mundial de l'Habitat (Habitat III) : un avenç pels DESC?

Entre el 17 i el 20 d'octubre de 2016 es desenvolupa a Quito la Conferència de les Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible. Governs nacionals i locals, però també representants de la societat civil, participaran en aquesta cimera mundial. L'objectiu de la Conferència és eradicar totes les formes de pobresa i fam, assolir igualtat de gènere, millorar la salut i el benestar, reduir les desigualtats i promoure un desenvolupament sostenible i inclusiu.
 
La Nova Agenda Urbana, document final procedent de les decisions d'Habitat III, fa explícitament referència als DESC, i més precisament al dret a la ciutat, al dret a l'habitatge i al dret al medi ambient. Es tracta de "garantir que tots els habitants, sense cap forma de discriminació, puguin habitar i produir ciutats justes, sanes, accessibles, assolibles, resistents i sostenibles, per promoure prosperitat i qualitat de vida per a tothom. Notem els esforços de certs governs nacionals i locals per consagrar aquesta visió, anomenada dret a la ciutat, en la seva legislació, declaracions polítiques i estatuts ".
 
Partint del fet que la urbanització serà una de les tendències amb més impacte en l'evolució de la població mundial en el segle XXI, la Nova Agenda Urbana promou uns principis i compromisos perquè aquest procés estigui relacionat amb el desenvolupament sostenible. També reconeix la importància dels governs locals i de les associacions de la societat civil per assolir aquells objectius, després d'un llarg recorregut cap a Habitat III d'incidència política.
 
El dret a l'habitatge té un paper important per enfortir el desenvolupament sostenible de les ciutats. La Nova Agenda Urbana reconeix que el dret a un habitatge adequat és fonamental per garantir un nivell de vida adequat per a tothom. Així, caldria "impedir desnonaments forçats arbitraris" i implementar un habitatge "adequat, econòmic, accessible, eficient, segur, ben connectat i ben situat".
 
El document també reconeix que garantir el dret al medi ambient és necessari per promoure un desenvolupament més just i sostenible. Reduir l'efecte hivernacle, millorar la gestió dels riscos, reduir els residus, fomentar l'ús d'energies renovables, però també promoure un ús sostenible de l'aigua, amb programes de reutilització de l'aigua, reducció i tractament de les aigües residuals, són unes de les propostes de la Nova Agenda Urbana en matèria de dret mediambiental.
 
Que la Nova Agenda Urbana que des de Nacions Unides es vol implementar esmenti els DESC només pot ser una bona notícia. No obstant això, les declaracions no són suficients per promoure els drets socials i influenciar les polítiques globals i locals. Quines eines establirà Habitat III per posar en marxa aquesta nova Agenda Urbana? Com obligar els poders nacionals i locals a desenvolupar polítiques que promoguin els DESC? L'Observatori DESC estarà a Quito del 17 al 20 d'octubre per a participar en la conferència i els fòrums alternatius promoguts per la societat civil. Les associacions i moviments de dret a l'habitatge organitzaran també fòrums alternatius. L'Observatori DESC participa a FLACSO, al Fòrum de Resistència a Habitat III i també en side events de la cimera oficial.