L'Índex de Referència dels Preus de Lloguer a Catalunya: un primer pas contra els lloguers impossibles

01/18/2017

L'Índex de Referència dels Preus de Lloguer a Catalunya: un primer pas contra els lloguers impossibles

01/18/2017

Ahir es va donar per finalitzat el grup de treball, convocat pel govern de la Generalitat, per fixar els criteris sobre la regulació del lloguer a Catalunya. Després de mesos debatent sobre qüestions relatives a una futura llei d'arrendaments urbans catalana, ahir es van presentar les conclusions del govern, amb la proposta d'iniciar un índex de referència de preus del lloguer. 

El veïnat ocupem les Rambles el 28 de gener per denunciar que "Barcelona no està en venda"

01/10/2017

El veïnat ocupem les Rambles el 28 de gener per denunciar que "Barcelona no està en venda"

01/10/2017

Les entitats i col·lectius sotasignats convoquem a l’ocupació simbòlica de les Rambles de Barcelona el proper dissabte 28 de gener.

Valoració del projecte de Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016-2025

12/28/2016

Valoració del projecte de Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016-2025

12/28/2016

L'Ajuntament de Barcelona va presentar al mes de novembre el projecte de Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016-2026, que ha de substituïr el Pla de l'Habitatge de Barcelona 2008-2016.

Nova publicació sobre el dret a la ciutat

12/22/2016

Nova publicació sobre el dret a la ciutat

12/22/2016

Valoracions del grup promotor de la Llei 24/2015-ILP habitatge sobre el projecte de Llei de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial

12/22/2016

Valoracions del grup promotor de la Llei 24/2015-ILP habitatge sobre el projecte de Llei de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial

12/22/2016

Avui a les 10.30h el Parlament de Catalunya debatrà i votarà el Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial elaborat pel Govern, que busca substituir els articles suspesos pel recurs del PP i la banca al Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, impulsada per la PAH, l’Observatori DESC

Why do we need a tenants association in Barcelona and Catalonia?

12/20/2016

Why do we need a tenants association in Barcelona and Catalonia?

12/20/2016

Per què necessitem un sindicat de llogaters a Barcelona i Catalunya?

12/20/2016

Per què necessitem un sindicat de llogaters a Barcelona i Catalunya?

12/20/2016

Nova plaça de tècnic/a jurídica en matèria d'habitatge i energia

12/14/2016

Nova plaça de tècnic/a jurídica en matèria d'habitatge i energia

12/14/2016

Obrim una plaça de tècnic/a jurista en matèria d’habitatge i energia a l'Observatori DESC / Enginyeria sense fronteres

Perfil pel lloc de treball:

·         Llicenciat/da en dret.

·         Experiència i/o coneixement de l’administració pública en matèria d’habitatge, energia i drets dels consumidors

Setze organitzacions reclamen que es jutgin els crims franquistes comesos a Barcelona

12/02/2016

Setze organitzacions reclamen que es jutgin els crims franquistes comesos a Barcelona

12/02/2016

Demanen a l’Ajuntament de Barcelona que interposi una querella criminal perquè s’investigui, jutgi i condemni els responsables directes i indirectes

Els signants al·leguen que la Llei d’Amnistia transgredeix els pactes internacionals i no ha d’impedir la investigació dels crims contra la humanitat 

“No volem que la impunitat de la dictadura sigui una característica del sistema democràtic”

Les entitats socials de la Taula d’emergència presentem esmenes a la nova llei d'habitatge

12/02/2016

Les entitats socials de la Taula d’emergència presentem esmenes a la nova llei d'habitatge

12/02/2016

Les entitats i organitzacions socials de la Taula d’emergència en l'àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica proposem esmenes al projecte de Llei de Mesures de protecció del Dret a l’Habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial.

Les entitats i organitzacions de la Taula hem decidit adreçar a tots els grups parlamentaris les nostres propostes de millora del projecte de Llei, ara en discussió al Parlament.