Exigibilitat dels DESC

Exigibilitat dels DESC

Exigibilitat del DESC

Dret a l'Alimentació i a la Sobirania Alimentària

Dret a l'Habitatge i a la Ciutat

Dret a l'habitatge i la ciutat

Dret a l'habitatge i la ciutat

L'Observatori a Amèrica Llatina

Desc i Dones