05/28/2013

Butlletí Nº5 | Maig de 2013

Contingut:

  • El Congrés aprova una reforma del mercat de lloguer que atempta contra la seguretat jurídica dels llogaters
  • La ILP per una Renda Garantida Ciutadana: Motius per signar i per anar més enllà
  • Paraguai, cop d'estat i restauració conservadora
  • L'abisme entre la ILP per la dació en pagament i la llei "antidesnonaments" aprovada pel PP
  • Saskia Sassen i el mite de la ciutat global ideal

 

 

El Congrés aprova avui una reforma del mercat de lloguer que atempta contra la seguretat jurídica dels llogaters

El Congrés dels Diputats aprova avui una reforma en matèria de lloguer que suposa un nou cop al dret a l’habitatge. Amb la fórmula "dinamitzar el mercat de lloguer" el Congrés dels Diputats aprova una nova vulneració del dret a l’habitatge: la reforma afeblirà encara més la posició dels llogaters, criminalitzarà els impagaments per raons de necessitat i facilitarà els desnonaments exprés.

En l’actual context de crisi, els desnonaments per impagament de l’hipoteca i els desnonaments per impagament del lloguer són dues cares de la mateixa moneda: l’habitatge com a mercaderia. A la tragèdia dels desnonaments per execucions hipotecàries s’afegirà la d’aquelles persones i famílies que, en el context de crisi, són incapaces de pagar el lloguer. El Projecte de Llei Mesures de Flexibilització i Foment del Mercat del Lloguer d’Habitatge modifica la legislació d’arrendaments urbans i la legislació d’enjudiciament civil sense tenir en compte la condició socioeconòmica dels llogaters.

  Segueix llegint

La ILP per una Renda Garantida Ciutadana: Motius per signar i per anar més enllà

David Cassassas, Observatori DESC i Xarxa Renda Bàsica

L’actual crisi econòmica i social, efecte i cúspide del gir neoliberal que el capitalisme ve realitzant des de mitjans de la dècada de 1970, està deixant rere seu un paisatge desolador:

A la massiva destrucció de llocs de treball, que implica un increment espectacular del risc de pobresa i exclusió per a la gran majoria, a més cal sumar-hi l’intent de demolició de les institucions bàsiques de l’Estat del Benestar, el que ha d’entendre’s com part d’un atac, de tot punt polític, a les condicions de vida del conjunt de les classes populars, unes classes populars que, per això, veuen minvats el seu marge de maniobra i la seva capacitat de decisió a l’hora de formar i desenvolupar projectes de vida lliures i autònoms.
  Segueix llegint

Paraguai, cop d'estat i restauració conservadora

Mirta Barreto, Centro de Servicios y Estudios Rurales
 
Horacio Cartes, candidat del Partido Colorado -sobre el qual pesen entre altres acusacions les de narcotràfic, contraban i rentat de diners; afiliat des de fa solament dos anys a aquest Partit i sense haver votat mai en una elecció nacional- va guanyar còmodament les eleccions d'abril passat. Resulta paradoxal que el perdedor, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) aparegui com un dels artífexs del triomf electoral colorado.
  Segueix llegint

L'abisme entre la ILP per la dació en pagament i la llei "antidesnonaments" aprovada pel PP

El passat dimecres 15 de maig va entrar en vigor la Llei 1/2013 de Mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social. Aquesta llei, impulsada gràcies a l'ampli suport social de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la dació en pagament i el lloguer social no suposa, però, cap millora significativa per les persones amb hipoteques impagables.
Segueix llegint

Saskia Sassen i el mite de la ciutat global ideal

Jordi Borja, president de l'Observatori DESC
No cal esperar l'ocasió de fer la necrològica d'una persona per celebrar els seus mèrits. Fins i tot, tampoc cal fer-ho pel fet d'obtenir un guardó o un premi  que encara que com en aquest cas, el premi Príncipe de Asturias, estigui justificat, és gairebé sempre un resultat de modes, capricis, càlculs diplomàtics o pressions de grups editorials o ideològics.
  Segueix llegint

Et necessitem!

 

Les retallades en programes de promoció dels drets humans estan dificultant la viabilitat d'un projecte com el de l'Observatori. Pots recolzar-nos?

Col·labora