02/17/2016

L'Ajuntament de Figueres i l'Observatori DESC organitzen una jornada sobre la Llei 24/2015 per a tècnics municipals i entitats socials

L'Observatori DESC i l'Ajuntament de Figueres hem organitzat una jornada sobre la implementació de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència habitacional i la pobresa energètica, adreçada especialment a tècnics i tècniques d’administracions locals i entitats socials que treballen la problemàtica de l’habitatge i la pobresa energètica. L'objectiu de la trobada, que tindrà lloc el proper 2 de març, és mostrar les noves oportunitats i reptes de la nova llei, alhora que compartir dubtes, experiències i bones pràctiques en relació amb la seva implementació en diferents municipis gironins.

La Llei 24/2015, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el juliol passat, suposa diferents avenços normatius per fer efectiu el dret a un habitatge digne i enfrontar la situació d’emergència habitacional i pobresa energètica de milers de famílies catalanes.

La jornada, de la qual podeu consultar el programa a continuació, serà dimecres 2 de març a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Figueres (Plaça de l'Ajuntament, 12). Per assistir-hi, podeu inscriure-us al formulari d’inscripció.

Programa

9:00-9:30h: Benvinguda i presentació de la jornada.

9:30-11:15h: Mecanismes per aturar desnonaments i reallotjament obligatori. El mecanisme de segona oportunitat. Resolució de dubtes i preguntes.

- Martí Batllori (Grup Promotor ILP)

- Susana Ramírez / Montserrat Saavedra, Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC)

11:15-11:40h: Descans

11:40- 13:30h: Mobilització de pisos buits i mesa d’emergències. Resolució de dubtes i preguntes.

- Sílvia Grau (Mesa d'emergències de la Generalitat de Catalunya)

- Irene Escorihuela (Observatori DESC)