05/23/2011

Género, Vivienda y Hábitat

05/23/2011
Autors: 
Benjamín Groulx
Editorial: 
Red Hábitat, Taller de proyectos e invenstigación del hábitat urbano-rural
Data Publicació: 
Desembre 2010

Estado de la Situación en Bolivia. Una propuesta de índice de cumplimiento del derecho a  un hábitat y una vivienda adecuados con perspectiva de género.

Aquesta investigació és part del treball de recerca realitzat per Red Hábitat en el marc dels drets a l’habitatge, a l’hàbitat i a la ciutat. La investigació té com a punt de partida la perspectiva de gènere i pretén ser una eina útil per les dones bolivianes, de totes les regions del país, perquè poden fer el seguiment de la implementació del dret humà a un habitatge digne, constitucionalitzat desprès de molts dies de lluita i incidència política durant el procés deliberatiu de l’ Assemblea Constituent.

En la primera part d' aquest document es fa un diagnòstic de situació de tots els elements del dret a l’habitatge. Es posa en evidència que tan homes com dones son víctimes de les repercussions de les vulneracions del dret a l’habitatge, però no en la mateixa manera, ni amb els mateixos efectes i conseqüències.

En la segona, per cada component del dret a l’habitatge, es proposen indicadors que, amb una determinació metodològica agregativa, permeten  el càlcul de l'índex d'acompliment del dret humà a l’habitatge en perspectiva de gènere.

Per descarregar la publicació- en castellà - clicar AQUÍ