Qui sommes-nous

The Observatory of ESCR (Economic, Social, and Cultural Rights) is a group of individuals and organizations created in 1998 with the objective to show that civil and politic rights- freedom of speech, the right to life, to vote etc.- are not the only fundamental rights, but that economic, social, cultural, environment rights- the right to housing, work, education, health, food- are just as fundamental.

Social Rights >>

The right to housing >>

L’Observatori concentra els seus esforços en desmuntar la percepció devaluada dels drets socials -dret a l’habitatge, al treball, a l’educació, a la salut, a l’alimentació- en relació a d’altres drets considerats fonamentals com els drets civils i polítics i els drets patrimonials.

Per fer-ho, l’Observatori combina la incidència política amb la investigació, i l’organització de cursos i xerrades.  Així, es promouen investigacions, s’organitzen cursos i xerrades, i s’acompanyen reivindicacions i lluites populars. Tot plegat, sense perdre de vista la importància del treball en xarxa i la participació en campanyes.

L'objectiu principal de l'Observatori DESC és promoure una visió integral dels drets humans que reconegui que tots els drets -civils, polítics, econòmics, socials, culturals i ambientals- són drets fonamentals de totes les persones.

Aquesta visió integral implica fer dels drets expectatives plenament exigibles, així com instruments aptes per garantir les necessitats bàsiques i l’autonomia de llurs destinataris.

President: Jordi Borja, geògraf urbanista
Direcció: Irene Escorihuela, lda. ciencias políticas

Són membres de l'Observatori DESC les següents persones i organitzacions:
Membres: Associació Catalana de Professionals per a la Cooperació (ACPC); Associació Catalana de Juristes Demòcrates; Fundació Comaposada-UGT de Catalunya; Juristes sense Fronteres; Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans; CCOO de Catalunya; Institut de Drets Humans de Catalunya i Dones juristes.

Observadors: Amnistia Internacional – Catalunya.

L’Observatori treballa a tant a Catalunya, com a diferents països del sud d’Amèrica Llatina, i també en l’àmbit internacional a partir del treball amb Nacions Unides.