Els drets socials a Espanya, a examen davant Nacions Unides

Aquest mes de març és crucial per als drets econòmics, socials i culturals a l'estat espanyol. Els drets com la sanitat, l'educació, l'habitatge o el treball estan reconeguts en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966 (PIDESC), ratificat per Espanya. Per garantir el compliment d'aquests drets per part dels Estats, el Comitè DESC de Nacions Unides vetlla pel seu compliment progressiu (art. 2 PIDESC).

Què pot fer el Comitè DESC de Nacions Unides? Dos dels principals mecanismes amb què compta el Comitè DESC han estat usats recentment a Espanya:

1)      Rebre queixes o demandes per part de les persones afectades quan hi ha hagut la vulneració d'algun dels drets del Pacte. Aquesta oportunitat es va obrir gràcies al Protocol Facultatiu que va entrar en vigor el 2013. Mitjançant aquesta via, el Comitè DESC de Nacions Unides ha condemnat en dues ocasions a Espanya per vulneració del dret a l'habitatge, l'any 2015i recentement el 2017. Aquest últim dictamen incorporava les següents recomanacions generals:

- Que s'adoptin mesures legislatives i/o administratives per tal que en els procediments de desallotjament de llogaters el jutge pugui valorar les conseqüències del desnonament.

- Millorar la coordinació entre el poder judicial i els serveis socials per tal d'evitar que una persona desnonada es quedi sense habitatge alternatiu.

- Els desnonaments de persones vulnerables només s'efectuïn després d'haver consultat de manera genuïna i efectiva aquestes persones i d'assegurar que l'estat ha fet totes les passes possibles emprant el màxim de recursos disponibles per a aconseguir-los una alternativa habitacional adequada.

- Formular i implementar, en coordinació amb les CCAAs, un pla per a garantir el dret a l'habitatge a les persones en situació de vulnerabilitat amb previsió de recursos, terminis i avaluació del mateix.

Perquè aquestes recomanacions es duguin a la pràctica, així com la reparació individual per a la persona que va patir el desnonament sense reallotjament, hem creat un Grup de Monitorització format per diferents organitzacions veïnals i de drets humans. L'objectiu d'aquest Grup és donar seguiment als passos que dóna el govern per complir amb les recomanacions. Entenem que són 4 els punts clau:

· Un increment pressupostari orientat a augmentar el parc d'habitatges socials de lloguer per tal de garantir l'accés i el reallotjament de persones sense recursos. Aquest increment ha de revertir el fet que durant la crisi econòmica i quan centenars de milers de persones han perdut els seus habitatges, el Govern ha reduït des de 2009 el pressupost d'habitatge en més d'un 70%.
· Reformes de les lleis processals, incloent-hi la Llei d'enjudiciament civil, per incrementar les garanties de protecció del dret a l'habitatge incloent el judici de proporcionalitat que obligui els jutges a avaluar cas per cas la proporcionalitat i raonabilitat dels desnonaments d'habitatges que la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans ja exigeix.
· L'adopció de protocols que millorin la coordinació entre jutjats i serveis socials orientats a garantir a les persones sense recursos un allotjament adequat alternatiu.
· La reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans per reforçar els drets de les persones arrendatàries i protegir la seva seguretat a la tinença de l'habitatge.

La resposta que ha donat el govern espanyol a les recomanacions ha estat fora de termini i absolutament insuficient. Dilluns passat vam organitzar un acte al Congrés dels Diputats per part del Grup de Monitorització per plantejar la nostra postura. Aquí podeu consultar la informació que vam fer arribar al Comitè DESC amb informació al respecte.

2)      Examinar periòdicament als Estats sobre el compliment del PIDESC. La setmana vinent, els dies 21 i 22 de març, Espanya serà examinada sobre el seu avanç en garantia del dret a la salut, a l'educació, a l'habitatge, al treball, a les pensions, a la cultura, a la seguretat social, entre d'altres. Des de diverses organitzacions de la societat civil(Plataforma DESC) hem treballat durant mesos en un informe sobre l'estat dels DESCA a Espanya en els últims 5 anys, que serà presentat a les Nacions Unides la setmana que ve. En el nostre treball exposem les regressions que han patit els drets socials durant 2012-2016 i les mancances en matèria de drets humans de les lleis i polítiques públiques d'Espanya.

Les conclusions que el Comitè DESC s'extregui de l'examen seran un important punt de partida per a exigir mesures de millora en la protecció de drets. podeu consultar aquí 'l informe que vam fer el 2012 diverses organitzacions i aquí les recomanacions generals que va emetre el Comitè DESC després de l'examen.

 

Multimedia

Agenda

No s'han trobat esdeveniments propers.