Enllaços

En aquesta secció es destaquen algunes de les associacions, plataformes, revistes electròniques i centres de documentació que constitueixen una referència per l'Observatori DESC. Alhora, també es recullen les organitzacions que coordinen els projectes de cooperació internacional a Amèrica Llatina.