Litigi estratègic

El litigi estratègic consisteix en la judicialització d'un cas emblemàtic de vulneració de drets humans amb l'objectiu d'avançar en la implementació de solucions tant per a les persones directament afectades com per a la resta de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Així, mitjançant el litigi d'un cas representatiu es persegueixen diversos objectius: modificar criteris judicials restrictius en matèria de drets, canviar lleis, reglaments o pràctiques administratives que impedeixin el lliure exercici de drets, i en general elevar els estàndards de protecció dels drets humans.

Per a l'Observatori DESC el litigi estratègic és una eina més d'incidència política orientada a revertir les creixents desigualtats socials.

Array

Array

8 February, 2018
  • They denounce the inadequate and insufficient response of the Spanish government to the recommendations issued by the UN Committee of Economic, Social and Cultural Rights, which condemned Spain for violating the right to housing in the case of a family with young children (one and three-year-old).
  • After being evicted, they had to live in a car for ten days due to lack of resources.
13 December, 2017

Last June, the ESCR Committee of the United Nations, the body in charge of overseeing the fulfillment of economic, social and cultural rights (ESCR), issued a decision stating that Spain had violated the right to housing in a case of tenants' eviction. In its recommendations, the Committee urged Spain to: