09/20/2017

Defensar les nostres ciutats a l'Europa aparador

This article has been published in the Global Platform for the Right to the City newsletter: http://www.righttothecityplatform.org.br/defending-our-cities-in-a-showcase-europe/

Avui dia, les ciutats europees afronten reptes immensos. Com a conseqüència de la crisi econòmica i de la seva gestió pro-austeritat, els drets socials han patit forts retrocessos. Per la seva banda, també els drets civils i polítics es veuen amenaçats en l' "Europa fortalesa" i amb una creixent extrema dreta xenòfoba. Mentrestant, les ciutats es converteixen en llocs de visita o de pas on viure resulta cada dia més difícil.

Assolir una vida digna als pobles i ciutats d'Europa passa per garantir un habitatge digne, especialment en un context d'especulació immobiliària, augment dels lloguers i desnonaments. A més, les ciutats haurien de comptar amb serveis bàsics i gestió pública de qualitat. Al mateix temps, un bon sistema de transport públic assequible es planteja com una necessitat davant el col·lapse de les ciutats, amb nivells de contaminació insostenibles.

A Europa, l'avanç en els debats per la renda bàsica és desigual en funció de cada govern. El Dret a la Ciutat ha d'incloure també la lluita per una ocupació digna, que aturi la precarietat laboral, combati la desigualtat salarial i deixi de criminalitzar el treball informal. La pobresa, la malnutrició i l'infrahabitatge no deixen d'augmentar en les nostres ciutats, mentre que l'assistencialisme no acaba de donar pas a l'enfocament de drets en les polítiques públiques. La discriminació i criminalització de la pobresa estan a l'ordre del dia. Sovint, la privatització de l'espai públic contribueix a això; també a una gestió repressiva i excloent dels carrers i places, anteposant les normes de civisme a la co-creació de comuns urbans i espais de socialització, cultura i oci.

D'altra banda, la destrucció dels barris i del teixit veïnal conseqüència del turisme i de la gentrificació d'alguns llocs expulsa de les nostres ciutats a veïns i veïnes per la carestia de la vida. El model de ciutats cosmopolites, modernes i cool té la contra en desplaçament de la població i la fragmentació de vida comunitària. La GPR2C ha de servir com a base per reivindicar la vida veïnal i la veu ciutadana per sobre de fons d'inversió i grans fortunes que pretenen elititzar les nostres ciutats, precaritzar els nostres treballs i mercantilitzar espais col·lectius. La GPR2C pot unir lluites, compartir estratègies i potenciar un discurs en defensa dels barris i ciutats sostenibles i justes; en un embat dels grans capitals i la mercantilització dels drets socials.