05/13/2009

Memòria del Seminari Internacional "Les Dones i el Dret a l'Habitatge: Construint Hàbitat des de la dignitat"

El Seminari Internacional Les Dones i el Dret a l'Habitatge: Construint Hàbitat des de la dignitat organitzat conjuntament entre l'Observatori i la Xarxa Internacional d'Hàbitat, HIC, va tenir lloc els dies 12,13 i 14 de febrer de 2008 a Barcelona.

L'objectiu de la trobada va ser formular estratègies per la realització del dret a un habitatge adequat de les dones. Es van identificar tres eixos de treball:

1. Les dones i l’accés als recursos habitacionals: estratègies per a un accés equitatiu a l’habitatge i a la terra.

2. Les dones i la violència habitacional: estratègies davant desallotjaments, conflictes armats, reformes urbanístiques, megaprojectes i violència domèstica. 

3. Les dones i la gestió del territori: estratègies per a una gestió democràtica dels recursos habitacionals.

Els eixos de treball van partir de les següents premisses:

· La múltiple discriminació vers les dones i per tant la necessitat de considerar els diferents obstacles que s'interposen en la realització del dret a un habitatge adequat (orientació sexual, religiosa, estatus migratori, ètnia, etc.). 

· Consideració no reduccionista del dret a un habitatge adequat i per tant la necessitat de que les estratègies incorporin aspectes relatius a l’àmbit, sigui urbà o rural, en què s'ubica l'habitatge. 

. Globalització econòmica i per això la necessitat d'actuar en l’àmbit local, però també en l'internacional

 La metodologia de treball va preveure espais públics, oberts a la participació i sessions de treball intern amb les participants de distintes regions del món. La inauguració del Seminari va còrrer a càrrec del Relator de Nacions Unides pel Dret a un Habitatge, Miloon Kothari.

Adjunt Mida
Memoria Seminario.pdf 280.22 KB
Resumen Seminario - Mujer y Derecho a la Vivienda.pdf 185.36 KB