05/29/2009

Dret a l'habitatge i execucions hipotecàries: estratègies jurídiques per fer front a la insolvència familiar

Dilluns 22 de juny 16:30h – 20:00h
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Auditori (8a planta) - C/ Mallorca 283

El desenvolupament econòmic espanyol dels darrers anys ha avançat estretament lligat a l’impuls de la compra d’habitatge com a principal règim de tinença. Així, amb escàs control públic es va agilitzar la concessió de crèdits i les entitats financeres van arribar a finançar el 100% del valor dels habitatges. Si a aquesta situació s’hi suma la gairebé inexistència d’habitatges de lloguer s’entén perquè gran part de la població va haver de recórrer al sobreendeutament per accedir a un habitatge.

Amb l’esclat de la crisi i l’augment de l’atur, milers de persones no poden fer front al pagament de les seves quotes hipotecàries. Segons el Consell General del Poder Judicial, el 2009 els processos per execució hipotecària superaran els 180.000, podent sumar 121.000 més el 2010.  A més, donat que la garantia dels crèdits hipotecaris són uns habitatges que avui han perdut valor, les milers de famílies que en els propers mesos perdran les seves llars patiran també l’embargament de les seves nòmines per cobrir el deute restant.

A diferència d’altres països europeus com Alemanya, amb un sistema de condonació del deute pendent, o de la “nova oportunitat” que ofereix la llei de fallida del dret anglosaxó, a l’estat espanyol les famílies en situació d’insolvència pateixen un autèntic maltractament jurídic. La desprotecció es tradueix entre d’altres aspectes en la impossibilitat dels jutges d’atendre les situacions que han originat l’impagament de les quotes hipotecàries, i en el fet que les persones hipotecades, a diferència del que succeeix amb les empreses, no puguin liquidar els seus deutes i començar de zero. 

Davant aquesta situació des de l’Observatori de Drets Humans - DESC, es planteja aquesta primera jornada en la que conèixer quines són les possibilitats i els límits de les actuals estratègies jurídiques per fer front a la insolvència familiar.

 

Adjunt Mida
progr_exec_hipot.doc 89.5 KB