El Grup Promotor de la Llei 24/2015 apel·la a què els Jutges apliquin la llei sense excuses

Al llarg dels últims dies hem conegut la decisió dels jutges civils de l’Audiència de Girona d’unificar criteris en la línia de no sentir-se interpel·lats des d’un punt de vista processal en l’aplicació de la Llei 24/2015. Davant d’aquesta decisió, que és totalment contrària a la garantia de drets de les famílies en situació de vulnerabilitat afectades i vulnera els seus drets més fonamentals, se li han sumat algunes notícies alarmants aparegudes als mitjans de comunicació.

Sense excuses, exigim el compliment íntegre de la Llei 24/2015 per acabar amb l'emergència habitacional

Avui 5 de febrer de 2020, el ple del Parlament de Catalunya ha convalidat el Decret Llei 17/2019 de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, aprovat a finals de desembre pel Govern de la Generalitat, que amplia les mesures de la Llei 24/2015, adaptant-la a les noves cares de l’emergència habitacional.

Fem públics els nous Documents Útils contra l’emergència habitacional

Avui dimecres 22 de gener de 2020 el Grup promotor de la Llei 24/2015 fem públics i a disposició de tota la ciutadania els Documents Útils per tal de exigir el compliment del recent Decret Llei 17/2019 de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge aprovat pel Govern de la Generalitat.

Pàgines