Comença la Setmana d'Acció contra la impunitat corporativa

Entre el 14 i el 18 d'octubre té lloc la 5a Sessió del Grup de Treball Intergovernamental de composició oberta (OEIGWG) a Ginebra, el mandat és l'aprovació d'un Tractat Vinculant de les Nacions Unides sobre empreses transnacionals i drets humans. L'objectiu d'aquest tractat és obligar les corporacions a respectar els drets humans, creant un mecanisme perquè els estats i pobles afectats puguin demanar a les empreses transnacionals.

Posicionament de la XES davant de la Llei de (sub)contractació de serveis a les persones (#LleiAragonès)

Davant del debat entorn Projecte de Llei de contractes de serveis a les persones que està en tràmit al Parlament de Catalunya i les demandes d’algunes entitats sòcies de la XES en relació amb el contingut, a continuació expliquem la nostra valoració i demandes:

Aquest projecte de llei fomenta la mercantilització de serveis públics bàsics a través de ‘la compra al mercat’ com a principal mecanisme de provisió i gestió d’un extens catàleg de serveis a les persones

Comunicado de CLACSO frente a la situación de líderes y lideresas sociales en Colombia

El Comité Directivo de CLACSO y la Red de Centros Miembro de CLACSO Colombia manifiestan su decidido apoyo y compromiso con los múltiples esfuerzos colectivos que realizan las organizaciones sociales y comunidades en los territorios para la construcción de paz.

Exigim al President Torra el compliment dels compromisos assolits en matèria d’habitatge i pobresa energètica ara que la Llei 24/2015 és completament vigent

Avui, el Grup Promotor de la ILP Habitatge – Llei 24/2015, format per les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, hem mantingut una reunió de seguiment de l’aplicació de la norma amb el President Quim Torra en la qual s’ha posat sobre la taula que no s’han assolit els compromisos assolits al respecte.

[Comunicat] Valoració del Decret-Llei sobre lloguers de la Generalitat

Ahir es presentava el Decret Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament per part del govern de la Generalitat. Després d'anys treballant la possibilitat d'una llei d'arrendaments urbans catalana -fins ara, aparentment, sense competències-, el Govern confirma l'encaix jurídic de la regulació de preus de lloguer a través del llibre cinquè del Codi Civil català i anuncia un avantprojecte de llei al respecte.

Comunicat en suport a la ILP universitats

El 31 de gener del 2019 es va presentar la proposta de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per rebaixar els preus de les matrícules universitàries, una demanda que ja fa anys que l'alumnat exigeix al Govern.

Cal recordar que, el 2012 la Generalitat va augmentar un 66% el preu de les taxes. Consolidant així Catalunya com el territori en el qual l'accés a les universitats públiques és el més car de l'estat espanyol. I, tot i la posterior moció aprovada el 2016 on s'instava la baixada de preus, aquesta encara no s’ha fet efectiva.

Iniciativa Ciudadana Europea "Vivienda para todas y todos"

Europa está viviendo una grave crisis de la vivienda: considerada una mercancía más que un derecho, los precios se disparan y muchos nos vemos obligados a cambiar de barrio o ciudad. Aproximadamente 82 millones de hogares destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el coste de su vivienda y las personas sin hogar no dejan de aumentar. En este contexto, necesitamos una respuesta coordinada, desde distintos países, para conseguir herramientas que nos permitan avanzar en el derecho a la vivienda.

¿En qué consiste?

Per un nou decret llei valent i pel dret real a l’habitatge digne!

Com ja vam expressar dies abans en una roda de premsa just davant del Parlament el Decret creuava vàries “línies vermelles” no acceptables i per tant vam plantejar la necessitat de tirar enrere aquest Decret, tornant a la casella de sortida a través de la redacció d’un de nou, comptant amb la participació de la ciutadania i tenint presents la realitat existent i les mancances del text que hi havia sobre de la taula.

Pàgines